Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bogaty" na angielski

Wyszukaj bogaty w: Definicja Synonimy
rich
wealthy
well-off
money
wealth
richer
fortune

Sugestie

Kiedy będziesz sławny i bogaty, przyślesz mi pocztówkę.
When you're rich and famous, you'll send me a postcard.
Choć raz bogaty biały jest górą.
Well, for once, the rich white man is in control.
Ale sąsiad ma bo jest bogaty.
But the neighbour has one 'cause he's wealthy.
Gdybyś chciał, mógłbyś być całkiem bogaty.
You could become quite wealthy if you wanted to.
Jestem okropnie bogaty i mieszkam 5 minut stąd.
I'm terribly rich and I live five minutes away.
Już jestem bogaty, ale lubię wrażenia.
I am already rich, but I like action.
Znów będę bardzo bogaty w Liberii.
I'll be plenty rich again in Liberia.
Jeśli chciałeś być bogaty, wybrałeś nieodpowiedni zawód.
If you wanted to get rich, you went into the wrong line of work.
Skały północnoamerykańskiego zachodu są szczególnie bogaty w skamieniałościach dinozaura.
The rocks of the North American west are particularly rich in dinosaur fossils.
Wrócisz bogaty i zabierzesz mnie stąd.
You could come back rich and take me away.
Mój bogaty klient ma córkę ćpunkę.
Rich client of mine's got a junkie daughter.
Rozwydrzony bogaty dzieciak, który zbawił kilka dusz.
Carpetbagging rich kid who saved some souls a few years.
Najwyraźniej nie jestem bogaty i mam niskie wymagania.
Clearly I'm not rich and I have low standards.
Jutro będziesz bogaty, dzisiaj jesteś spłukany.
Tomorrow you'll be rich, today you're broke.
Właśnie się dowiedziałem że będę bogaty.
You shut up! I found out I'm about to be rich.
Mój ród jest bogaty i potężny.
My - my House is rich and powerful.
Poczekaj aż ten wielki chłopak będzie bogaty.
Just you wait till that big strapping boy in there gets rich.
Monsieur Alfonse, bogaty przedsiębiorca pogrzebowy.
The mortuary, of course! Monsieur Alfonse, the rich undertaker.
Sprzedając to w mieście, będziesz bogaty.
Sell this in the city, and you'd be rich.
Jest ekscentryczny, inteligentny, bogaty...
He's idle, eccentric, smart, rich.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2084. Pasujących: 2084. Czas odpowiedzi: 178 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo