Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bomba zegarowa" na angielski

Wyszukaj bomba zegarowa w: Definicja Synonimy
time bomb
time-bomb
ticking bomb
cannon
Te dzieciaki są jak tykająca bomba zegarowa.
These kids are like a ticking time bomb.
Tak więc w tym kontekście określenie "emerytalna bomba zegarowa" istotnie jest prawdziwe.
So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
Ten gość to chodząca bomba zegarowa.
That guy's a time-bomb.
Strata ludzkiego życia, znaczna szkoda wyrządzona turystyce i ekologiczna bomba zegarowa w postaci ropy uwięzionej w zbiornikach są wystarczającym dowodem, że nie możemy pozwolić sobie na nieostrożność.
The loss of human life, the considerable damage done to tourism and the environmental time-bomb of the oil trapped in the tanks, are proof enough that we cannot afford to be careless.
Wiedzieliśmy, że rosyjski czarny rynek jest jak bomba zegarowa.
We knew that the Russian black market in biochem was a ticking bomb.
Ten gość to chodząca bomba zegarowa.
The guy was a ticking time bomb.
Ten koleś to chodząca bomba zegarowa.
that guy was a walking time bomb.
Dzisiaj, w przededniu międzynarodowego spotkania w Waszyngtonie, jest to prawdziwa bomba zegarowa.
Today, on the eve of the international meeting in Washington, it is a real time bomb.
To jest według mnie tykająca bomba zegarowa.
This, to me, is the ticking time bomb.
Pod jej powierzchnią tyka klimatyczna bomba zegarowa: metan. Gaz cieplarniany, 20 razy potężniejszy niż dwutlenek węgla.
Under its surface lies a climatic time bomb: methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.
A koleś leży tam jak jakaś bomba zegarowa czekając aż się obudzi i zniszczy to co osiągnęliśmy.
And that guy lies there like a time bomb waiting to wake up and destroy everything I've rked for.
Więc nasza ludzka bomba zegarowa powinna już spać, tak?
So our human time bomb should be asleep by now then, right?
Mniej "grzeczny" chłopiec, bardziej "uprawiający czarną magię, nienawidzący świata, będący jak bomba zegarowa" chłopiec.
Less "together" guy, more "bad magic, hates the world, ticking time bomb" guy.
Mówiliśmy, że nierówności społeczne w Europie wynikają z niesprawiedliwego podziału zysków i że niesprawiedliwy podział dóbr w Europie to tykająca bomba zegarowa.
We said that the social imbalances in Europe resulting from the unfair distribution of profits and the unfair distribution of wealth in Europe are a ticking time bomb.
To tykająca bomba zegarowa.
He's a ticking time bomb.
Pacjent to genetyczna bomba zegarowa
Patient's a genetic time bomb.
W pokoju kontrolnym jest bomba zegarowa.
There's a bomb wired to the timer in the control booth.
Rozbiła zegar, ponieważ myślała, że to bomba zegarowa.
And she broke a clock because... she thought it was a time bomb.
To miejsce tyka jak bomba zegarowa.
This place is ticking like a time bomb.
Pod jej powierzchnią tyka klimatyczna bomba zegarowa.
Under its surface lies a climatic time-bomb.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo