Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "broń" na angielski

Wyszukaj broń w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ponieważ musisz najpierw kupić odpowiednią broń...
'Cause you'd have to go out and get a proper gun...
To bardzo niebezpieczne mieć naładowaną broń.
That's very dangerous - having a loaded gun about.
Wypełaniasz broń nuklearną arsenem i otrzymujesz...
You dose a nuclear weapon with arsenic, and you get...
Funkcjonariusz musi mi oddać swoją broń.
I need the officer to give me his weapon...
Opuśćcie broń albo poczujecie gniew mojego miecza.
Lay down your arms, or you will feel my Sword.
Jeśli opuszczę broń, stracę przewagę...
If I lower this weapon, I'll be sidelined.
To jedyna wystarczająco silna broń żeby ich pokonać.
It's the only weapon powerful enough to defeat them.
Najpotężniejszą broń zniszczenia jaką kiedykolwiek stworzono.
The most powerful weapon of destruction ever created.
Twoje włosy... wyglądają jak średniowieczna broń.
Your hair, it looks like a medieval weapon.
To ceremonialna broń, używana przez grupę szesnastowiecznych samurajów...
It was a ceremonial weapon used by a group of 1 6th-century samurai warriors.
Kocham tę broń bardziej niż jakąkolwiek inną.
I love this weapon more than anything in the whole wide world.
Miał broń i strzelił do naszego agenta.
He brought his gun, and he fired at our agent.
Nazywa się rewolwer, najnowsza broń na zachodzie.
It's called a pistol, the latest weapon in the west.
Pociski zawierały eksperymentalną broń chemiczną znaną jako NBN.
The shells contained an experimental chemical weapon, a nerve agent.
Jednym ruchem zabiera Fredowi broń i celuje w Harry'ego.
In one move, he takes Fred's gun... and he's got the drop on Harry.
Oto odznaka i broń Lou Carsona.
Here's Lou Carson's badge and gun.
Szukamy broni... która wygląda jak prawdziwa broń.
We're looking for a gun... that looks like a real gun.
Wyciągnął broń, wycelował we mnie.
He pulled out his gun, and he pointed it at me.
Poniewaz przystawili mi broń do twarzy...
Because they pulled a gun in my face...
Nosząc tą broń naruszasz warunki zwolnienia.
You're in violation of your parole, carrying this weapon.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22524. Pasujących: 22524. Czas odpowiedzi: 123 ms.

tę broń 443
bron 365
tą broń 202

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo