Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "brudny" na angielski

Wyszukaj brudny w: Definicja Synonimy
dirty
filthy
messy
shabby
grimy
sordid
scruffy
sleazy
dirtier
unclean
dirt
nasty

Sugestie

To bardzo brudny i zepsuty interes.
It is a very dirty and perverse business.
A jeszcze konkretniej - brudny formaldehyd.
To be even more precise, dirty formaldehyde.
Zabieraj swój brudny samochód z mojego podjazdu.
And get your filthy car out of my driveway.
Ten pokój musi być bardzo brudny.
The room, it's got to be filthy.
Jason, jest zbyt brudny teraz.
Jason, it's too messy now.
Panie Smith, ten pokój jest okropnie brudny.
Mr Smith, this room is terribly messy.
Synu Ewy, jesteś wyjątkowo brudny.
Son of Eve, you look very dirty.
Potrzebujemy dowiedzieć się kto jeszcze jest brudny.
We need to find out who else is dirty.
Bangkok jest skorumpowany, brudny i zatłoczony.
Bangkok... it's corrupt, dirty and dense.
Był brudny, ale pachniał jakby niedawno brał kąpiel.
He looked dirty, but smelled like he had just taken a bath.
Eksperci to brudny sekret naszego sądownictwa.
Expert witnesses are the dirty little secret Of our justice system.
Poswiecasz swoje kruche cialo aby zbawic brudny swiat.
You sacrifice your small body to save a dirty world.
Planują wydrzeć każdy brudny sekret z głowy Mahsuvusa Goratha.
They're planning to pluck every dirty secret from the head of Mahsuvus Gorath.
To wprost niewiarygodne jak brudny dostajesz odebranie telefonu.
It's amazing how dirty you get answering the phone.
Czyszczę łańcuch, jest strasznie brudny.
Washing my bike chain. It's real dirty.
Zawsze chciałem być dobry i brudny.
I always wanted to get good and dirty.
To nie powinien być brudny interes.
It's not supposed to be a dirty business.
To sprzęt do hokeja jest brudny.
It's the hockey equipment that's dirty.
Twoje oczy są jak brudny basen.
Your eyes are like a filthy swimming pool.
Możesz, zacząć lepiej sprzątać Wciąż jest brudny.
Well, you could start by doing a better job. It's still dirty.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 804. Pasujących: 804. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo