Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "brukiew" na angielski

Wyszukaj brukiew w: Definicja Synonimy
swede
rutabaga
swedes
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Brukiew pastewna
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede
Soczysta brukiew dla Kubusia.
A nice juicy rutabaga for Pooh Bear.
Przyszła pierwsza wojna światowa... i zamiast gąsek... była tylko brukiew.
The First World War came... and instead of geese... she had only turnips to sell.
Wsadzę ci brukiew do gęby, Jimmy.
I'll slnove a rutabaga in your mouth, Jimmy.
Buraki pastewne, brukiew i pozostałe korzenie pastewne
Mangolds, swedes and other fodder roots
Jeżyna (malina), cebula, marchew, kapusta, rzodkiew, brukiew oraz mieczyk
Raspberries, onions, carrots, cabbages, radishes, swedes and gladiolus.
Okopowe pastewne i kapustne (buraki pastewne, brukiew, marchew, rzepa, buraki półsłodkie i pozostałe okopowe pastewne i kapustne) (z wyjątkiem nasion)
Fodder roots and brassicas (mangolds, swedes, fodder carrots and fodder turnips, half-sugar mangolds, other fodder roots and brassicas) (excluding seeds)
rośliny korzeniowe (burak cukrowy, burak pastewny, brukiew, rzepa pastewna, marchew pastewna, kapusta włoska pastewna oraz pozostałe rośliny korzeniowe);
root crops (sugar beet, fodder beet, swedes, fodder turnips, fodder carrots, fodder kale/curly kale and other root crops);
skreśla się pozycję "c)" odpowiadającą wpisom: Burak ćwikłowy, Pasternak, Brukiew i Rzepa.
the entries '(c)' opposite Beetroot, Parsnips, Swedes and Turnips shall be deleted.
Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane: mączka i granulki inne z lucerny (alfalfa).
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale lupines vetches and similar forage products whether or not in the form of pellets: Other than Lucerne (alfalfa) meal and pellets.
Gdy jej mama żarła brukiew,
When her mom would go on a broth kick,
Marchewki, rzodkiewki i brukiew.
Carrots. Radishes. Rutabagas.
Dodałem tu ze dwa manga i brukiew.
Gdy jej mama żarła brukiew, Amy przychodziła do mnie i napychałyśmy się ciastkami.
When her mom was on a broth kick, Amy'd come to my house and we'd eat brownies.
Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne
Swedes, mangolds, fodder roots
Inne gatunki | Brukiew |Brassica napus L. Var. Napobrassica (L.) Peterm. | |
The following paragraph (c) shall be added to Article 2 (1) (A): %gt%PIC FILE= "T0001931"gt
Od czterech miesiecy brukiew i... brukiew.
I eat turnip, turnip and again turnip since three months...
Jeśli przytyje kilogram, zamyka lodówkę na cztery spusty i podaje tylko brukiew.
Heil. If she gains an ounce, she padlocks the fridge and only eats broth.
Z góry zrzucono na niego/gnijącą brukiew i skiśnięty cynamon.
Rotten turnips were dumped on top of him.
"Zsadziłem maniok, a wyrosła brukiew."
"Where I've planted corn weeds have grown."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo