Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "brzeg" na angielski

Wyszukaj brzeg w: Definicja Synonimy
shore
bank
side
beach
edge
river
rim
hem
shoreline
ashore

Sugestie

Frodo i Sam osiągnęli wschodni brzeg.
Frodo and Sam have reached the eastern shore.
Kolejny dziesięciominutowy spacer doprowadził nas nad brzeg.
Another ten minutes' walk brought us to the shore.
Jest brudniejszy niż brzeg Blackpool w świąteczny weekend.
He's dirtier than a bank holiday weekend in Blackpool.
Południowy brzeg... teraz on jest granicą.
South bank. That's the border now.
Wyśle swoich chłopaków ha południowy brzeg.
He'll send his guns down to the South Side.
Nie, drugi brzeg jest bliżej.
No. We're close to the other side.
Odzyskałem wyłącznik bezpieczeństwa, wróciłem na brzeg.
I recovered the boat's kill switch, rode back to shore.
Może jak wrócimy na brzeg, wszyscy znikną.
Maybe when we get back to shore, everybody will have disappeared.
Jak się czułeś widząc brzeg Marissy,
How did you feel like seeing Marissa shore,
Potrafiłbyś wyprostować wał bez wyciągania łodzi na brzeg?
Couldn't you straighten the shaft without taking the boat up on shore?
Całe szczęście wyrzuciło nas na brzeg.
Thankfully, we washed up on shore.
Południowy brzeg tarza się w forsie.
The South Side is rolling in jack.
To nie wschodni brzeg mnnie marwi.
It is not the eastern shore that worries me.
A potem straż przybrzeżna odstawiła naszą łódź na brzeg.
And then the coast guard escorted our boat back to shore.
Potem poczekał aż tratwa zniknie za zakrętem i wyszedł na brzeg.
And then he just waited for the raft To drift around a bend and he made his way to shore.
Nigdzie z tobą nie jadę, jedynie na brzeg.
I'm not going anywhere with you except back to shore.
Dwoje chińskich turystów znalazło ciało, które morze wyrzuciło na brzeg.
Two Chinese tourists found the body when it washed up on shore.
Gdy odstawimy was na brzeg, przeprowadzimy badania nieprawidłowości dna oceanu.
"After I send you to shore," I'll further examine the abnormalities on the ocean bed.
Pocisk trafił w sam brzeg okopu.
A shell landed right on the edge of his foxhole.
I zaciągnąłem jej ciało z samochodu na brzeg.
And I dragged her body from the car down to the water.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 811. Pasujących: 811. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo