Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "buda" na angielski

Wyszukaj buda w: Definicja Synonimy
doghouse
kennel
shack
Bud's
Buda
building's
No to przyda nam się buda dla psa.
Then it's a doghouse we need.
Więc jak, moja czy twoja buda, kochaniutka?
So your doghouse or mine, chica?
Wygląda na to, że ta buda jest tylko dla buldogów.
Looks like this kennel is for bulldogs only.
Biorą psa na spacer, on myśli, że to normalna przechadzka, ale kiedy wracają... buda ma taras i szklane drzwi.
They take the dog out, he thinks it's a normal walk, but when they come back... the kennel has a patio and French doors.
Śmietniskowe namioty... i buda pełna martwych much.
Damp tents... and a nasty little shack full of dead flies.
Przy wejściu na cmentarz stała pewnego rodzaju buda... w której leżały na stosie zwłoki.
At the entrance to the cemetery, there was some sort of shack in which corpses were piled up.
ponieważ żadna psia buda w mieście nie chciała cie przygarnąć.
That's because no kennel in town would take you.
należy do ciebie również buda mojego psa.
I guess you own my doghouse too.
Dwie sypialnie, dwie łazienki, buda dla psa, jeden garaż, dwa pojemnik na śmieci.
Two bedrooms, two bathrooms, one doghouse, one garage, two garbage cans.
Buda w obozie oznaczona tabliczką *latryna*.
It's a little shack in the compound marked "latrine."
Ta buda runie przy pierwszym silnym podmuchu.
You know this building's coming down with the first strong wind.
Ta kuchnia to moja domena, nie psia buda.
This kitchen here is my domain.
Ta buda jest przeklęta, wciąż zmienia właścicieli.
The building's condemned, it's changed owners.
Słuchaj, Szukam gościa do którego należy ta buda.
Listen, I'm looking for the guy who runs this place.
Kiedy zacznie się buda, będę sprzedawał 3 razy tyle.
When school start, I'll be selling it for three times that.
Albo cała ta buda wyleci w powietrze.
Else, your building will blow up.
Nic, nadal wygląda jak buda.
No, it's still a dump.
Przy okazji Oscar, teraz ta buda należy do ciebie.
By the way, Oscar, Bandstand's all yours.
Ta buda to gorsza speluna, niż ta, w której pracowaliśmy w Dayton.
Man, this toilet is worse than the one we worked in Dayton.
"U Kadie" to moja buda.
Kadie's is my kind of joint.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 182. Pasujących: 182. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo