Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być może" na angielski

Zobacz także: być może uda
Wyszukaj być może w: Definicja Synonimy

Sugestie

Więc być może powinnaś była zaakceptować prośbę księcia.
Then perhaps you should have accepted the Duke's offer.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wtedy być może powinienem przeprosić wszystkich twoi przyjaciele.
Then maybe I should apologize to all of your friends.
Zacząłem myśleć być może Byłbyś wart mojego czasu.
I started to think maybe you were worth my time.
Coś bardzo dużego i być może niebezpiecznego.
It's something very big and possibly quite dangerous.
Jest istotnym świadkiem morderstwa, być może nawet podejrzanym.
He's a material witness in a murder, possibly even a suspect.
Bez tej kolumny być może mielibyśmy większe zyski.
Without this column, maybe we would have more success.
Myślałem być może później jeśli nie robiłbyśbyś czegoś...
I was thinking, maybe later, if you weren't doing...
Pana Frodo'a być może moglibyśmy odpocząć tylko trochę.
Mr. Frodo maybe we could rest just a little.
Cóż, być może złodziej przekazał obligacje wspólnikowi.
Well perhaps the thief handed the bonds off to an accomplice.
To jakiś napis być może wiadomość.
It's an inscription, a message, perhaps.
Należy szybko znaleźć rozwiązanie i być może zacząć myśleć o współpracy zamiast konfrontacji.
A solution must be found quickly, and perhaps it is time to start thinking about cooperation instead of confrontation.
Więc być może morderca nie próbował odczłowieczyć ofiary.
So perhaps the killer wasn't trying to dehumanize his victim.
Szukam mężczyzny, być może pracował tutaj.
I'm looking for a guy, maybe he worked here.
Czasami być może jestem trochę samolubna.
Sometimes maybe I'm a little bit selfish.
Był odkrywcą, być może naukowcem.
He was an explorer, perhaps a scientist.
Gdy będziesz miał swoją rodzinę, być może zrozumiesz.
When you have a family of your own, perhaps you'll understand.
Ale Opiekun mógł wciągnąć inny okręt, być może zakamuflowany.
But the Caretaker could have pulled in another vessel... a cloaked ship, perhaps.
Ale być może dlatego tak nas fascynują.
But perhaps that's why we're so fascinated with them.
Cóż, być może książę ciemności próbuje zrobić punkt.
Well, perhaps the prince of darkness is trying to make a point.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14203. Pasujących: 14203. Czas odpowiedzi: 351 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo