Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "być w porządku" na angielski

Wyszukaj być w porządku w: Definicja Synonimy
be fine
be all right
be in order
be fair
be okay
be cool
be in compliance
be right
been fine

Sugestie

72
Przez jakiś tydzień powinieneś być w porządku, więc w przyszłym tygodniu.
You should be fine for about a week, so next week.
Ale poza tym, powinno być w porządku.
But aside from that, you should be fine.
Ten cały Vasquez może być w porządku, ale nie dawaj mu więcej, niż musisz.
This guy Vasquez, he may be all right, but just don't give him any more than you have to.
Musisz być w porządku, skoro podwiozłeś Vivienne i przyniosłeś mi błyskotki.
You must be all right because you gave Vivienne a lift and you brought me my sparklies.
Myślę, trochę proaktywność może być w porządku.
I just think a little proactivity may be in order.
Nasze papiery powinny być w porządku.
Our papers should be in order.
Nałożę ci trochę peroxide i powinno być w porządku.
I'll put on some peroxide and you'll be fine.
Nie może być w porządku, Ashley.
He can't be fine, Ashley.
Potem naprawię niedrożność, zespolenie powinno być w porządku.
And I fix the obstruction, the shunt will be fine.
Potem wszystko powinno być w porządku.
After that, you should be fine.
Za kilka godzin powinno być w porządku.
Should be fine in a couple of hours.
Zakładam, że skoro obydwoje to jedliście, to musi być w porządku.
I suppose if both of you eat it, it's got to be all right.
Przychodzimy być w porządku z budynku.
We come be fine with a building.
Wszystko wydaję się być w porządku.
Everything seems to be in order.
Jeśli mnie nie zobaczy, powinno być w porządku.
As long as he doesn't see me, they should be all right.
Wiesz, zmieniłaś się by być w porządku dla faceta, który nie mówi dużo.
You know, you turned out to be all right for a guy that doesn't say much.
Jak już będziemy na podwórzu, powinno być w porządku.
Once we get to the yard we ought to be all right.
Zapchałem większość dziur w domu, więc powinno być w porządku.
I stuffed up most of the holes in the house, so we should be all right.
W takim razie powinno być w porządku.
All right, you should be fine.
Przez jakiś czas będą jeszcze monitorować jego serce, ale powinno być w porządku.
They'll monitor his heart for a while to make sure, but in the long run, he should be fine.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 289. Pasujących: 289. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo