Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "był tak miły" na angielski

Wyszukaj był tak miły w: Definicja Synonimy
be kind enough
be so kind
was nice enough
was good enough
been so nice
He was kind enough
Proszę ode mnie poprosić pana Bunbury żeby był tak miły i nie miał zapaści w przyszłą sobotę.
I should be much obliged if you would ask... Mr. Bunbury from me to be kind enough... not to have a relapse next Saturday.
Teraz, jeśli by pan był tak miły przekazać te skrzynki pentotalu...
Now, if you'd be kind enough to hand over those boxes of pentothal...
Gdybyś był tak miły i zechciał opuścić spodnie.
If you will be so kind as to drop your trousers.
Doktorze, gdybyś był tak miły.
Dottore, if you would be so kind.
Frank był tak miły i dał mi posadę jakiegoś asystenta.
Frank was nice enough to give me some creative executive position.
I fotograf był tak miły, że na dole napisał ich nazwiska.
And the photographer was nice enough to write down their names.
Na szczeście, ktoś był tak miły i przyniósł go dla ciebie.
Luckily, someone was nice enough to bring it for you.
Chyba nie chcesz, żebym był tak miły dla Adrian, żeby zaproponować jej małżeństwo, jak Amy?
You don't want me to be so kind to Adrian as to offer to marry her like I did Amy, do you?
Zaraz zaczyna się wyścig... więc gdybyś był tak miły...
Look, I've got a race coming up, so if you'd be kind enough...
Gdybyś był tak miły i dołącz do innych Wkrótce wszystko wysłać.
If you would please join the others' I'll be addressing everyone shortly.
Komendant Unser był tak miły, że udostępnił nam ciężarówkę.
Chief Unser here has been kind enough to supply us with a truck.
Arthur był tak miły umrzeć zeszłego tygodnia na serce.
Arthur was good enough to die last week of heart failure.
Frederick był tak miły, że zaproponował mi napisanie reklamy.
Frederick was kind enough to offer me a job writing ad copy.
W porządku, agent Harlend był tak miły, że mnie podrzucił.
It's all right, Agent Harlend was kind enough to give me a lift.
Pan Heiss był tak miły i przekazał FBI pewne taśmy video.
Mr Heiss was very generous in turning over some videotapes to the FBI.
Facet był tak miły i telefonicznie przyjął płatność kartą.
The comic book guy was kind enough to take my credit card over the phone this time.
Sierżant McCants był tak miły że pozwolił nam jej użyć jako przynęty.
Sergeant McCants has been kind enough to let us use it as our bait house.
Jolaos był tak miły, że odprowadził mnie do domu.
Iolaus was kind enough to escort me home.
Doktor Masters był tak miły i dał mi wolne.
Doctor and Masters' was very kind to give me some free time.
Przynajmniej był tak miły, że zapytał.
Well, at least he had the decency to ask.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo