Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "było to warte" na angielski

Wyszukaj było to warte w: Definicja Synonimy
it was worth
was it worth
it's worth

Sugestie

Wtedy zapytacie czy było to warte trudu spędzania wszystkich tych lat razem.
You'll ask if it was worth the trouble to spend all those years together.
Z pewnością było to warte każdego grosza.
Well, I'm sure it was worth every cent.
Tak... czy było to warte swojej ceny?
So... was it worth it?
Było to warte robienia z nas wariata, w oczach naszych nowych znajomych?
Was it worth making us look like crazy people in front of our new friends?
Bar Gold Square, złota, zwinięta chusteczka w torebce... domyślam się, że było to warte sprawdzenia.
Gold Square Bar, gold wad of tissue in her purse - figured it was worth checking out.
I nie pomyślałeś, że było to warte sprawdzenia?
And you didn't think it was worth checking?
I było to warte tego.
Yet it was worth it.
Było to warte karcenia?
Was it worth the slugging?
Było to warte zabicia.
It was worth killing for.
I nawet wtedy kiedy drapałam się jak opętana, było to warte poczucia akceptacji.
And even though I was itching like crazy, it was worth it to feel accepted.
Cokolwiek skrywasz, było to warte złamania danego mi słowa.
Whatever your secrets are, they were worth breaking a promise to her husband.
Ja nie uważałbym, aby było to warte fatygi.
No doubt you must think I'm very ambitious, friend.
Nawet obecna prezydencja nie uważa, aby było to warte koniecznego zachodu.
Not even the current Presidency thinks this is worth the effort.
Zobaczymy, czy udowodnię wam, że było to warte zachodu.
We'll see if I can show you that it has all been worthwhile.
Widzę, że było to warte co najmniej 5$.
I say that's worth at least a $5 tip.
Nie było to warte strzała w pysk.
It was hardly worth a smack in the chops.
Czy było to warte 12 mln $ szkód?
Do you think this arrest was worth $12 million in property damages?
Mam nadzieję, że było to warte.
I hope it's worth it.
Myślę, że dla niego było to warte tych pieniędzy.
I guess he thought it was worth it.
Mam nadzieję, że było to warte tego całego zachodu.
I hope it's worth all the trouble.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo