Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by iść naprzód" na angielski

Wyszukaj by iść naprzód w: Definicja Synonimy
to move forward
to go forward
to move on
to keep going
Właśnie takiej dynamiki i tempa potrzebujemy, by iść naprzód.
It is that sense of dynamism and urgency that we need to move forward.
Teraz jest czas, kiedy bezczelność jest konieczna do tego, by iść naprzód.
Now we're at a time when boldness is required to move forward.
Łagodnie mówi nam by iść naprzód.
Like he is gently telling us to go forward.
Vega potrzebuje powodu, by iść naprzód...
Vega needs a reason to keep going...
Nie jestem gotowa, by iść naprzód.
I'm not ready to move on.
Nie jestem gotowa, by iść naprzód.
Do you know why I picked you to be my dad's intern?
Sweets mówił, że robił wszystko, by iść naprzód, nie cofać się.
Well, Sweets was saying that he was doing everything he could to go forward, not back.
Koniec końców, by iść naprzód, musimy nauczyć się korzystać ze strachu.
Ultimately, moving forward, I think we have to embrace fear.
Ale często by iść naprzód, musimy się za siebie obejrzeć, by zrozumieć, co za sobą zostawiamy.
But often to forge ahead, we have to look back to understand what we're leaving behind.
Czas by iść naprzód... dla ciebie, dla mnie, dla nas.
It's time to move on... for you, for me, for us.
Wszyscy jesteści wybrani, by iść naprzód.
You're all deputies as of this moment forward.
Był to zupełny szkielet, a mimo to miał dość odwagi i woli, by iść naprzód.
He was a virtual skeleton, yet he could still summon the courage and the will to move.
Wszystko, co ma wolę przetrwania, wolę walki, wolę przełamania takiej mentalnej bariery, wolę, by iść naprzód.
Everything has that will to survive, to fight, to push through that mental barrier and to keep going.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo