Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by poczuć się lepiej" na angielski

Wyszukaj by poczuć się lepiej w: Definicja Synonimy
to feel better
to get better
to make yourself feel better
Przychodzą tu, by poczuć się lepiej ze sobą.
They come here to feel better about themselves.
A wtedy przynajmniej mogłem kogoś pobić, by poczuć się lepiej.
And at least then I could beat somebody up to feel better.
Dużo wycierpiałaś to straszna tragedia i... potrzebujesz czasu by poczuć się lepiej, no wiesz.
You have suffered a terrible tragedy... and you need time to get better, you know.
Ludzie, którzy cię kochają... ciężka praca, którą musisz wykonać, by poczuć się lepiej.
People who love you... the hard work you got to do to get better.
Nie karz mnie, by poczuć się lepiej.
Don't punish me just to make yourself feel better.
I jedyne, co możesz zrobić, by poczuć się lepiej, to wciągnąć ludzi w twoje własne piekło.
The only thing you can do to make yourself feel better... is pull people down into your own personal little hell.
Zasługujesz, by poczuć się lepiej.
And you deserve to feel better.
Nikt nie jest gotowy by poczuć się lepiej.
Nobody's ready to feel better.
gdzie indziej mogłabyś pójść by poczuć się lepiej?
Where else would you go to make yourself feel better?
Nie możesz kogoś zabić, by poczuć się lepiej!
You can't just kill someone to make yourself feel better.
Ci żołnierze powiedzieli że nie ma tutaj żadnego tropu, i sądze że jeśli korra nie czuje się dobrze przyszła tutaj, mogła przyjść do duchowego miejsca jak to by poczuć się lepiej.
Those soldiers said there weren't any troops here, and I figure if Korra's not feeling good, she might come to a spiritual place like this to get better.
Zrobiłam to tylko, by poczuć się lepiej, a nawet to nie podziałało.
I was only doing it to make myself feel better, and it didn't even work.
Nikogo nie potrzbujesz, by poczuć się lepiej.
You don't need anybody to make you better.
I nic nie można zrobić, by poczuć się lepiej.
And there's just nothing anyone can do to make it better.
'Ona to wypaczyła, by poczuć się lepiej.
She's warped it to make herself feel good.
Myśl tylko o tym, Nicole, by poczuć się lepiej.
You just think about getting well. That's all.
Jak jesteś chora to robisz wszystko by poczuć się lepiej
When you're sick, you do whatever you can to make yourself feel better.
Mogę być córką kucharki, i mój tata nie jest bogaty, ale jestem lepszą osobą która na pewno czuję się lepiej od Ciebie ponieważ nie robię źle dla innych, by poczuć się lepiej.
I may be the cook's daughter, and my father may not be rich, but I'm a much better person than someone who feels good about herself because she makes everyone else feel bad.
By poczuć się lepiej moi właściciele dawali mi pieniądze i biżuterię.
To make themselves feel better, my patrons would make presents of money or jewelry.
Ludzie wmawiają to sobie, by poczuć się lepiej.
That's just an insane lie that people tell each other to cope or something.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo