Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by przejść przez" na angielski

Wyszukaj by przejść przez w: Definicja Synonimy
to get through
to go through
to get over
to get me through
to get us through
to cross
Gdzie musisz być milionerem i znać takie śmieszne powitanie, by przejść przez drzwi.
Where you need to be a billionaire boy and know that funny handshake to get through the door.
Zebraliśmy się tu dzisiaj, by przejść przez tak zwane życie
We are gathered here today to get through this thing called life
Te kule są zaprojektowana by przejść przez wasze kamizelki.
These bullets are designed to go through your vests.
To zawsze nieodzowne, by przejść przez nie wszystkie w należytej kolejności.
It is always necessary to go through everything in order.
Nie, nie możesz używać mnie, by przejść przez swoją blokadę twórczą.
No, you may not use me to get over your writer's block.
Spójrzcie co robi ze swoimi nogami by przejść przez trudny teren.
And look what it does with its foot to get over challenging terrain.
To niemożliwe, by przejść przez mokre piaski nie zawalając przy tym tuneli.
It's impossible to go through the wet sand without the walls collapsing.
Rozmawiałem z lekarzem z Nowego Jorku i on twierdzi, że ona jest wciąż w dobrej formie by przejść przez to bez uszkodzeń fizycznych organizmu.
I also called her doctor in New York, and he said he thought she's still in good enough shape to get through this without any physical damage.
Zupełnie nic mi w tym nie przeszkadza i rozumiem branie tego, co trzeba wziąć, by przejść przez życie.
I am completely cool with it and get that it takes what it takes to get through life.
By przejść przez wir, który strzeże...
To get through the maelstrom that guards the...
Musiały by przejść przez skały.
They'd have to get through the pass.
Potrzebuję trochę przemysłowej kofeiny by przejść przez te wszystkie rzeczy.
I need some industrial caffeine to get me through all this stuff.
Przysięgam na Boga, Shel, nie mam rozumu by przejść przez ulicę.
I swear to God, Shel, I got half a mind to go across the street.
Jeżeli użyję Tardis'a by przejść przez mój własny tunel czasu...
If I use the Tardis to cross my own timeline...
Musicie coś jeść by przejść przez to.
You need to eat something to keep going.
Gdy ktoś umiera, chcemy zatrzymać coś, co po nim pozostało, by przejść przez trudne chwile.
Sometimes when people die, we want to hold on to what's left of them to get us through the hard times.
Nie mogła się zmusić, by przejść przez podjazd.
She didn't make it past the driveway.
Musiałem zdobyć ubranie, by przejść przez frontowe wejście.
I had to get a uniform just to make it through the front door.
Potrzebuję wódy by przejść przez to wszystko.
I need the hard liquor to help me make it through this.
Potrzebujemy nawigatora, by przejść przez jądro.
We'll need a navigator to get us through the planet's core.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo