Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by się zemścić" na angielski

Wyszukaj by się zemścić w: Definicja Synonimy
to get revenge
to take revenge
for revenge
for vengeance
to avenge them
Więc użył swojego stanowiska by się zemścić.
So he used this situation to get revenge.
Pojechałeś do Pigalle by się zemścić dając spróbować Lou Geddzie jego własnego lekarstwa.
You went to pigalle to get revenge by giving lou gedda a taste of his own medicine.
Amachi zaprogramował go, by się zemścić na Kurokawie.
Amachi programmed it to take revenge on Kurokawa.
Jestem tu, by się zemścić.
I'm here to take revenge.
Po raz pierwszy użyłyśmy magii by się zemścić.
The first time we used our magic for revenge.
Może rodzina ofiary zrobiła to by się zemścić.
Maybe the victim's family did it for revenge.
A teraz wraca by się zemścić.
And now he's coming back for revenge.
Teraz, powróci by się zemścić.
Now, he's back for revenge.
Tak myślę, że Magpie podświadomie przyprowadziła ją tu, by się zemścić.
My guess, magpie subconsciously drove her here for revenge.
Ernst mówił o kimś kto wrócił by się zemścić.
Ernst talked about something coming back for revenge.
Dlaczego Elizabeth czekała tak długo by się zemścić?
Why did Elizabeth wait so long to take revenge?
I sięgnął po miecz w imię Boskie... i wyruszył by się zemścić.
And he took the sword in God's name... and was out for revenge.
To wróci, by się zemścić.
It'll be back for revenge.
Razem z ojcem i bratem pojechaliście do sklepu, by się zemścić.
You, your father, and your brother went to the bodega for revenge.
Może jeden z nich przybył za nim by się zemścić.
Maybe one of them came after him for revenge.
Nie spodziewałem się, że dziecko odda życie, by się zemścić.
I didn't expect a child to stake her life for revenge.
Ten facet odniósł zawodową porażkę, tak samo jak Blake, lecz był dość cierpliwy i psychotyczny, by się zemścić.
Because that person suffered a professional setback just like Blake, but was patient and psychotic enough to get revenge.
Wiesz, że ona zrobi wszystko, by się zemścić.
You know, she'll do anything for revenge.
Używałaś kiedyś zdolności hakerskich, by się zemścić?
So, did you ever consider using your hacking skills to get revenge?
I mógł wrócić, by się zemścić?
Andyou think he came back to get revenge?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 56. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo