Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by uciec przed" na angielski

Wyszukaj by uciec przed w: Definicja Synonimy
to get away from
to outrun
to escape
Pewnie zjechali z tego świata by uciec przed asteroidą.
They must've slid off this Earth to get away from the asteroid.
Dlatego przyjechałaś do Ameryki, by uciec przed nią.
That's why you run to America, to get away from the hate and the fighting.
Szkoda że nie widziałeś jak dał mi siłę by uciec przed psami szeryfa, powiedziałbym że jest moim nowym bogiem.
Seeing as he gave me the strength to outrun the sheriff's K9 unit, I'd say he's my new god.
Myślisz, że jesteś szybki na tyle by uciec przed moją strzałą przybyszu?
Think you're fast enough to outrun an arrow, stranger?
Jest legenda, że użyła ich by uciec przed złym małżeństwem.
There's a myth Of her using the earrings to escape a bad marriage.
W domu, budowaliśmy arki, by uciec przed eksplodującym słońcem.
Back home we built arcs to escape the exploding sun.
Nie, poszłam do hotelu by uciec przed Nickiem.
No, I went to the hotel to get away from Nick.
Czy skoczyłeś z balkonu, by uciec przed płomieniami?
Did you leap from the balcony to escape the flames?
Zakopałaś się w swojej pracy, by uciec przed bólem i poradziłaś sobie z tym świetnie.
You dove into your work originally to escape the pain and you dealt with it fine.
Mój ojciec nie żyje, a ja podróżuję na zachód by uciec przed wojną.
My father is dead, and I'm travelling West to escape the war.
Większość z tych, z którymi służyłem, zaciągnęła się, by uciec przed biedą, zdobyć wykształcenie, podążała za tradycją rodzinną.
Most of the guys I served with, they enlisted to escape poverty, get an education, follow a family tradition.
Musimy być tak daleko by uciec przed sygnałem namierzającym!
We have to be this far to escape the trigger signal!
Pojechałam tam, by uciec przed "A".
I went there to get away from "A," but when I left,
By uciec przed twym złowieszczym wzrokiem?
Is that to get away from your evil eye?
Dlatego przyjechalas do Ameryki, by uciec przed nia.
That's why you run to America, to get away from the hate and the fighting.
Skakali z dachu, by uciec przed bólem.
They were writhing and screaming and leaping to their doom to escape.
Oskarżony o próbę zabójstwa H., by uciec przed prawem, zmuszony jest bronić się obłędem i zostaje zamknięty w zakładzie dla obłąkanych niedaleko Paryża.
Accused of attempted homicide and obliged to plead insanity to escape the law,
By uciec przed groźbą nerwowych marynarzy, jedziemy na tydzień nad jezioro do chatki kolegi Jerry'ego.
To escape the threat of ill-tempered sailors... we're going to Clear Lake for a week... to stay in a cabin owned by a friend of Jerry's.
W panice skaczą, by uciec przed łowcą.
In panic, they all leap to escape the hunters' approach.
Masz mało czasu, by uciec przed stosem.
You have little to escape from the flames.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo