Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "byk" na angielski

Wyszukaj byk w: Definicja Synonimy
bull
ox
Taurus
Apis
Zazdrosny mężczyzna jest równie niebezpieczny jak ślepy byk.
A jealous man is no more dangerous than a blind bull.
Byłoby lepiej gdyby mój byk Wintwister brykał tam.
It'd be going a lot better if my bull wintwister was in there bucking.
Bzdura, jestem zdrowy jak rigeliański byk.
Ridiculous. I'm as healthy as a Rigelian ox.
Bardziej agresywny byk to więcej punktów dla jeźdźca.
A more aggressive bull means more points for the rider.
Ten byk brzmi, jakby chciał wystrzelić.
Sounds like that bull is just dying to shoot.
Dodatkowo, każdy byk otrzymuje sześć litrów piwa dziennie aby przyspieszyć proces tuczenia.
Plus, every bull receives six liters of beer a day in order to expedite their fattening process.
Czarny byk przyszedł do mojego pokoju.
A black bull came into my room.
Więc dajcie mi scenę, gdzie ten byk może szaleć, bo chociaż potrafię walczyć, to wolę recytować.
So, give me a stage where this bull here can rage, and though I can fight, I'd much rather recite.
Rzuciłem się na nią jak wzburzony byk.
I went at it like a raging bull.
Każdy byk ma tajemne słowo, które doprowadza go do szaleństwa.
Every bull has a secret word that makes him crazy.
W podzięce, że byk cię nie zabił.
Well, thanks! Bull didn't kill you.
Pewnego razu w Hiszpanii, był sobie mały byk nazywał się Ferdinand.
Once upon a time in Spain, there was a little bull and his name was Ferdinand.
Ten byk ma z 2,000 funtow.
That bull is like 2,000 pounds.
Jedno silne pchnięcie z północy lub południa i Diaz pada jak stary byk.
One strong push from the North or South and Diaz drops like an old bull.
Cieszę się, że ten byk mnie poharatał.
I am glad that bull hit me.
Nieopodal na pastwisku pasł się narowisty byk.
At a very bad-tempered bull... live in a pasture near village.
Nie, o przysługę pytałam raczej miło i zareagowałeś jak protekcjonalny byk.
No, I asked for a favor rather nicely, and you responded with some patronizing bull.
Ten byk zrobił to specjalnie i z medytacją.
That bull had malice and forethought.
Człowiek, byk, orzeł, lew.
The man, bull, eagle, lion.
Ale prawdę mówiąc, sam jestem jak dziki byk gdy stracę cierpliwość.
But you know, it's probably just as well... because I am a wild bull when I lose my temper.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 434. Pasujących: 434. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo