Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "byli dobrze poinformowani" na angielski

Wyszukaj byli dobrze poinformowani w: Definicja Synonimy
be well informed
well-informed
are well informed
Ważne jest, by konsumenci byli dobrze poinformowani o tym, co w Internecie jest dozwolone, a co nie, jednak w żadnym przypadku nie należy uniemożliwiać dostępu do Internetu.
It is important for consumers to be well informed on what can and cannot be done on the Net, but access to the Internet must in no circumstances be denied.
Do tego właśnie dążymy: by konsumenci byli dobrze poinformowani, a poprzez kampanie informacyjne, w które moja Dyrekcja Generalna jest bardzo zaangażowana, możemy poprawić świadomość rynku.
That is what we are targeting: having well-informed consumers, and through the educational campaign in which my DG is also very much involved, we can improve market awareness.
Deputowani chcą by pacjenci byli dobrze poinformowani o przysługujących im prawach.
MEPs want patients to be properly informed about their rights to be treated in another Member State.
Dlatego chcemy reformować i ulepszać prawa konsumentów, aby byli dobrze poinformowani i potrafili wykorzystać dostępne oferty, i zachęcać do innowacji.
That is why we want to reform and improve consumers' rights, so that they are well informed and able to take advantage of the offers that are available and able to encourage innovation.
Uważam, że w interesie nas wszystkich leży, żeby konsumenci byli dobrze poinformowani i mogli podejmować świadome decyzje w celu zmniejszenia przez nich zużycia energii.
I think that it is in all our interests to have well-informed consumers who can make an enlightened decision to reduce their energy consumption.
Oczywiste jest, że kryzysu finansowego, z jakim mamy obecnie do czynienia można było uniknąć, gdyby konsumenci byli dobrze poinformowani o ryzykach, jakie wiążą się z poszczególnymi rodzajami kredytów.
It is clear that the financial crisis we are now facing can be avoided if consumers are well informed of the risks that various types of credit entail.
Panie Komisarzu, jako że koszty leków stanowią lwią część naszych wydatków na opiekę zdrowotną, wzywam Państwa do podjęcia prac w celu zapewnienia, aby pacjenci byli dobrze poinformowani, oraz do skupienia działań na wdrażaniu naszych inicjatyw, profilaktyki i promocji zdrowia.
Commissioner, since the costs of medicines make up a large proportion of healthcare spending, I urge you to work to ensure that patients are well informed and continue to pursue and focus on your initiatives, prevention and health promotion.
Poza tym, zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, by konsumenci byli dobrze poinformowani oraz dysponowali możliwością skorzystania z procedur dochodzenia roszczeń na szczeblu krajowym w celu ochrony swych praw.
Furthermore, it is essential that the consumer should be well informed and able to avail of redress procedures at national level, in order to vindicate their rights.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo