Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "całą drogę przez" na angielski

Wyszukaj całą drogę przez w: Definicja Synonimy
all the way through
all the way across

Sugestie

To jest nasza krew prowadząca całą drogę przez las do motelu...
Here's our blood trail all the way through the forest to a motel...
Więc babcia kazała mi iść do kościoła całą drogę przez miasto.
So Grandma made me walk to church all the way through town.
Pobierz nami całą drogę przez granicę na co?
Get us all the way across the border for what?
I dlatego przejechałaś całą drogę przez miasto, by powiedzieć mu to osobiście?
And you came all the way across town to deliver that message in person?
Przebiegły całą drogę przez miasto aby się tutaj dostać.
Ran all the way through town to get here.
Róże, róże - Tam powinien być papieros mógłbyś palić całą drogę przez między klasy.
Roses, roses - There should be a cigarette you could smoke all the way through between classes.
Jak możesz całą drogę przez Meksyk iść sam?
How can you go all the way through Mexico by yourself?
Więc mamy tego gościa... który ma rzemień na nodze i kończyny i dokonuje tego brutalnego morderstwa a potem przebywa całą drogę przez las tutaj aby pojechać autobusem.
So we have this guy... that wears a leg brace and limps... and he pulls off this brutal murder... and then makes his way all the way through the woods to here... to take the bus.
Więc wsiadłem na moją żaglówkę, przepłynąłem całą drogę przez Karaiby - To nie była tak naprawdę moja żaglówka, tak jakby pracowałem na tej łodzi - dotarłem do Wenezueli i zacząłem chodzić.
And I got in my sailboat, sailed all the way through the Caribbean - it wasn't really my sailboat, I kind of worked on that boat - got to Venezuela and I started walking.
Wiem, słyszałam jak płaczą całą drogę przez hol.
I know, I heard them crying for me all the way down the hall.
Mieliśmy wielkiego kampera(RV) i jechaliśmy z Los Angeles całą drogę przez Nevadę i Utah.
We got an RV and we drove from Los Angeles right the way through Nevada and Utah.
Całą drogę przez Molasses Swamp i wygrałem.
All the way past Molasses Swamp and I win.
Teraz... jesli pionek... przejdzie całą drogę przez pole przeciwnika... moze zbić królową.
If a pawn make it all the way down to the other dude's side, he get to be queen.
Był trochę zdenerwowany; przebył całą drogę przez miasto... i był zaskoczony, że nie jest bez dubbingu.
he was a bit upset, he had came all the way aocross town and was surprised it wasn't dubbed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo