Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cały rok" na angielski

Wyszukaj cały rok w: Definicja Synonimy
a year
year-round
full year
whole year entire year
one year
year round
over the year
the rest of the year
all year throughout the year
Jadaliśmy tu lunch przez cały rok.
We ate lunch in here for a year.
Przez cały rok będziesz siedział sam w pokoju.
You'll be alone in that room for a year.
Miłość może zniknąć wraz z porą roku, ale niektóre przyjaźnie trwają cały rok.
Love may fade with the season... but some friendships are year-round.
Nelly ma za sobą cały rok lojalnej służby.
Nelly has put in a year of loyal service.
To więcej niż zarabiasz przez cały rok.
It's more than you earn in a year.
Mają zajęte terminy na cały rok.
They're booked up a year in advance.
To więcej, niż powiedziałem przez cały rok.
Hell, that's the most I've spoke in a year.
Przez cały rok bez ustanku piła.
Inside of a year, she was a hopeless drunkard.
Mam zaszczyt wręczyć ten czek, i ogłosić sponsoring na cały rok.
I'm proud to give you this check, and to announce a year's sponsorship.
Albo cała załoga zginęła, a on został sam na Marsie przez cały rok.
Or maybe his whole crew died, and he's been marooned alone on Mars for a year.
Jeśli będę stał z boku cały rok, Mogę nigdy nie wrócić do NBA.
If I sit out a year, I may never make it back to the NBA.
Tylko że ona była tu cały rok.
Except she's been here a year.
Musisz być szczęśliwa spędzając cały rok z ojcem.
You must be happy to be spending a whole year... with your father.
Wysyłałam ci znaki przez cały rok.
I've been sending you signals all year.
Wyobraźcie sobie taką kolację trwającą cały rok.
Imagine a dinner like this that went on for an entire year.
Czekałam cały rok żeby to obejrzeć.
I've been waiting all year to see this.
Mógłbym nosić gogle przez cały rok.
A guy can get away with wearing a ski mask all year round.
Przez cały rok nie mieliśmy szczęścia.
And for over a year, we hadn't had any luck.
Na lornetkę musiałem oszczędzać cały rok.
To buy my binoculars I had to save for one year.
Ci z Heidelbergu mają Grombeka cały rok.
Those from Heidelberg already have Grombek the whole year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1103. Pasujących: 1103. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo