Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cel" na angielski

Zobacz także: na określony cel
Wyszukaj cel w: Definicja Synonimy

Sugestie

Powinniśmy minąć cel 9 minut temu.
We should have been over target nine minutes ago.
Trudno trafić w ruchomy niewidoczny cel.
Pretty tough to shoot at a moving target that you can't see.
Wszystko ma swój cel i porządek.
Everything has a purpose, an order to it, is determined.
Taki cel ma posiadanie sztucznej inteligencji.
That would defeat the purpose of artificial intelligence.
Nagle moje życie ma jakiś cel...
All of a sudden, my life has meaning, a goal.
Namierzyć cel i iść za tropem.
If his goal once in the sight... then it's over.
Pomyślałem, że wspaniale uzasadnił cel rozbrojenia.
I thought he made a great case for the purpose of disarmament.
Z przytłoczonymi drapieżnikami ocaleni mogą osiągnąć swój cel.
With the predators overwhelmed the survivors can achieve their purpose.
Choć wyglądają pięknie, mają ponury cel.
Beautiful though these threads are, they have a sinister purpose.
Chcę tylko, byś wyznaczył sobie cel.
All I want is for you to set yourself a goal.
Mogą zawsze polować na następny cel.
You'd always be hunting the next target.
Ponieważ miałeś samolubny cel w tym.
Because you had a selfish purpose in it.
Namierzacie cel CIA z wykorzystaniem zasobów NCIS.
You're tracking a CIA target and using NCIS resources to do it.
Pięść Cioci trafia bezbłędnie w cel.
You know, Auntie's fist is craving for its next target.
Znaleźliśmy nasz cel, jest całkiem przystojny.
We've found our target, and he's quite handsome.
Te siniaki i okaleczenia mogą pasować do kogoś uderzającego cel wielokrotnie.
These bruises and lacerations could be consistent with somebody hitting a target repeatedly.
Potrzebowałeś 24 godzin, żeby odkryć cel Taylora.
Took you all of 24 hours to find out Taylor's target.
Chyba ktoś jeszcze śledzi nasz cel.
Looks like someone else is following our target.
Tylko ona może zidentyfikować nasz cel.
She's the only one that can identify the target.
Rada targuje się o cel energetyczny.
The Council is haggling about the energy target.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16545. Pasujących: 16545. Czas odpowiedzi: 112 ms.

ceł 3519
swój cel 526

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo