Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "centrala telefoniczna" na angielski

Wyszukaj centrala telefoniczna w: Definicja Synonimy
switchboard
telephone exchange
Najwyraźniej, ubiegłej nocy, ich centrala telefoniczna świeciła się jak choinka.
Apparently, last night, their switchboard lit up like a Christmas tree.
Krótkofalówka, telegraf, centrala telefoniczna.
Ham radio, telegraph, switchboard.
Bo to jest nocna centrala telefoniczna.
Because I'm on the night switchboard.
To pewnie ta nowa centrala telefoniczna.
Probably that new switchboard.
Jestem pewny, że po prostu padła centrala telefoniczna.
I'm sure the switchboard just shot off.
Elektrownia, centrala telefoniczna, tu ustąpię.
The powerhouse, the telephone exchange, these l concede.
Nasza centrala telefoniczna padła już 5 razy.
The network has crashed five times.
Wiem, że wedle instrukcji centrala telefoniczna próbuje ustalić numer
On their instructions, the telephone exchange are tracing the number.
Wiedeńska centrala telefoniczna powiedziała, że był telefon z Paragwaju. Paragwajczycy twierdzą, że taki telefon nie miał miejsca.
The Vienna telephone exchange says there was a call from Paraguay, but Paraguay say that no such call took place.
Centrala telefoniczna... Nie jestem Johnem.
The switchboard, I'm not john.
Centrala telefoniczna mówiła, że Walker dał dziś 5 wywiadów prasie z całego stanu.
The monitoring office says that Walker did five phone interviews yesterday to press across the state.
To nasza centrala telefoniczna?
This is our phone box?
To była... centrala telefoniczna.
To była... centrala telefoniczna.
Then who were you talking with?
Centrala telefoniczna Jak mogę pomóc?
(Operator) Afrikom may I help you?
Centrala telefoniczna czynna całą dobę.
Operators are standing by 24 hours a day.
Centrala telefoniczna Langley została wyłączona.
Langley PBX system is down.
Centrala telefoniczna Jak mogę pomóc?
Afrikom may I help you?
Centrala telefoniczna jest zapchana.
Płace za usługi ogólne (zarząd, jednostka informatyczna, centrala telefoniczna, księgowość/rachunkowość, marketing, usługi porządkowe): koszty są naliczane w zależności od liczby książek, z wyjątkiem kosztów księgowania/rachunkowości, które są naliczane zależnie od liczby faktur.
Wages and salaries, general services (management, IT, switchboard, accounting, marketing, cleaning). The costs are allocated according to the number of books, except for accounting where the criterion is the number of invoices.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo