Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "centrum" na angielski

Wyszukaj centrum w: Definicja Synonimy

Sugestie

445
370
167
To najbliższe miasto z centrum transmisji.
It is the nearest city with broadcast centre.
Próbujemy umieścić na górze centrum ratunkowe.
We are trying to set up a rescue centre.
W jego centrum był wręcz doskonały staw.
And in the center was this absolutely perfect pond.
Wybudowaliśmy to tutaj, jako główne centrum handlowe.
Over here, we made this to be the mall, the main shopping center.
Jest partnerem w firmie w centrum.
She's a partner at a firm downtown.
Mamy skrzydło w szpitalu w centrum.
Well, we have a wing in the hospital downtown.
Ostatnia lokalizacja to hotel w centrum Baltimore.
Last known location is a hotel in downtown Baltimore.
Policja w centrum ściga czterech podejrzanych odpowiedzialnych za wzięcie zakładników...
P.D. are pursuing the four suspects through downtown... in response to a hostage situation.
Prawdopodobnie w gabinecie mojego lekarza w centrum miasta.
I'll probably just have it in my doctor's office downtown.
Większość ruchu kieruje się przez centrum do Westside...
Most of this traffic is headed downtown to the Westside...
W centrum Silvercity jest stacja kolejowa.
In downtown Silver City, there's a train station.
Szukałem odmiany, więc przeprowadziłem się do centrum.
I was looking for a change last year, so I moved downtown.
Przemieszczają się przez centrum Los Angeles...
They're continuing to move throughout downtown Los Angeles...
Musicie dotrzeć do głównego centrum komunikacyjnego w sekcji czwartej.
You have to reach the main communication center in section four.
Musimy odłączyć ten wagon, odkorkować centrum.
We have to disconnect this subway car, move it downtown.
Twój brat jest w centrum zainteresowania.
I mean, your brother's the center of attention.
Dzięki. Przynajmniej już jesteście w centrum.
Well, at least you guys are already downtown.
Zostałeś zaproszony na przyjęcie w centrum Carvera.
We've arranged for your a party at Carver's Media center.
To będzie dobre miejsce na centrum rozrywki.
That'd be a good place for an entertainment centre, too.
Pojedziemy jutro do głównego centrum dystrybucji.
Tomorrow I'll take you to our main distribution centre.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13070. Pasujących: 13070. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo