Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "centrum handlowe" na angielski

Wyszukaj centrum handlowe w: Definicja Synonimy
shopping mall
shopping center
shopping centre
Emporium
Jego atak na wasze centrum handlowe był bezpodstawny i niepotrzebny.
His attack on your shopping mall was unsanctioned and unwarranted.
To znaczy, że jest tam całe centrum handlowe Bogów.
Meaning, there's an entire shopping mall of Gods inside.
Wybudowaliśmy to tutaj, jako główne centrum handlowe.
Over here, we made this to be the mall, the main shopping center.
Nie, chcą zbudować centrum handlowe.
No, they're building a shopping center.
Nie sądzę, aby było nam potrzebne kolejne centrum handlowe.
I don't think we need another shopping center.
Stworzyć centrum handlowe, basen, które bardziej przypominają muzeum niż rozrywkę.
Create a shopping center, a swimming place that is more like a museum than like entertainment.
Inwestorzy planują przykryć cały stan kopuła gwarantującą wieczną pogodę... i zamienić go w największe na świecie centrum handlowe.
The investors plan to enclose the entire state with an all-weather roof... and turn it into the world's largest shopping mall.
Myślę, że metal musi mieć ogromne znaczenie w kraju, w którym całe centrum handlowe jest mu poświęcone.
I certainly think that metal enormous in a country, as a shopping mall devoted to.
Wyburzają mój salon by otworzyć nowe centrum handlowe?
Are they bulldozing my living room and putting in a new shopping mall?
Wszystko nowe - domy, świątynia, ratusz z publicznymi toaletami, centrum handlowe i... dostaną pierwszą budkę z lodami w całej wschodniej Azji.
All-new housing, a temple, a town hall with inside toilets, a shopping center and... they're getting the first soft ice cream stand in all of East Asia.
Być może powinniśmy znaleźć jakieś centrum handlowe?
Maybe we should find some shopping mall?
Jeśli jednak odmówi pan współpracy, nie pozostanie mi nic innego, jak użyć całego gazu w miejscach o wiele bardziej zatłoczonych niż centrum handlowe.
However, if you refuse to cooperate, I will have no choice but to release all of the Sentox gas in areas far more populated than your shopping mall.
Gdy zostanie otwarte kolejne wielkie centrum handlowe, ludzie pomyślą 2 razy, nim do niego pójdą.
And maybe the next time a giant shopping center opens, People will think twice before going.
Oto praca wykonana z metalu i ogniw łańcucha w Santa Monica - małe centrum handlowe.
And then more metal and some chain link in Santa Monica - a little shopping center.
Pewnie nie uwierzycie, ale w niektórych krajach najchętniej odwiedzanym miejscem nie jest centrum handlowe a szkoła.
You won't believe it, but there are countries in which the most attractive place to be is not the shopping center but the school.
Przejęli centrum handlowe, mają zakładników.
The mall has been taken over, and they have hostages.
Chciał zburzyć rezydencję i zbudować centrum handlowe.
He wanted to tear it down and build some minimart... or something.
Zauważyłem, że planujecie zbudować centrum handlowe zaraz obok naszej plaży.
Well, it's come to my attention that you plan to build a shopping mall, right next to our public beach.
Minęliśmy centrum handlowe niespełna kilometr stąd.
We passed a mall less than a half mile away.
Chce wyburzyć tę dzielnicę i zbudować nowoczesne centrum handlowe.
He wants to knock down the whole neighborhood and put up a fancy mall.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 239. Pasujących: 239. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo