Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "chcesz ocalić" na angielski

you want to save
you wanna save
you're gonna save
you wanted to save
you wish to save
You're trying to save
Ważne, jeśli chcesz ocalić drugiego zakładnika.
It matters if you want to save the other hostage.
Jeśli chcesz ocalić przyjaciół, musisz sięgnąć głębiej.
If you want to save your friends, you have to dig deeper.
Więc jeżeli chcesz ocalić Elenę, musisz powstrzymać moją matkę...
So if you want to save Elena's life, I need you to help me stop my mother.
Jeśli chcesz ocalić chłopaka, wyjdź z ukrycia.
Bauer, if you want to save the boy, present yourself now.
Jack, wiem, że chcesz ocalić bratanka, ale nie wydam zgody na akcję samobójczą.
Look, Jack, I know you want to save your nephew, but I can't authorize a suicide mission.
Jeśli chcesz ocalić swoją siostrę, musisz nam pomóc.
If you want to save you sister, then help us out.
Jeśli chcesz ocalić mu życie, zrobisz jak ci powiem.
If you want to save his life, you will do as I say.
I jeśli chcesz ocalić nasze dzieci, musisz robić to, co ci nakażę.
And if you want to save our children, you must... do what I say.
Ważne, jeśli chcesz ocalić Neala.
Matters if you want to save Neal.
Słuchaj, jeśli chcesz ocalić Hannah, potrzebuję twojej pomocy.
Look, if you want to save Hannah, I need your help.
Jeśli chcesz ocalić tą kobietę, wejdź do tej klatki.
If you want to save this woman, enter that cage.
Musisz, jeśli chcesz ocalić siostrę.
You have to, if you want to save your sister.
Jeśli chcesz ocalić swoje życie, musisz być silny, mój chłopcze.
If you want to save their lives, you must be strong, my boy.
Jeśli chcesz ocalić mu życie, napisz to sam.
If you want to save Earl Williams' life write it yourself.
Jeśli chcesz ocalić życie Ferrena, to nie może czekać.
If you want to save Ferren's life, this can't wait.
Jeśli chcesz ocalić szefa, są lepsze sposoby niż porywanie mnie.
I mean, if you want to save your boss, there are better ways than kidnapping me.
Jeśli chcesz ocalić Raven, musisz tylko wziąć klucz.
If you want to save Raven, all you have to do is take the key.
Jeżeli chcesz ocalić swą dusze, nie powinieneś potępiać innych.
If you want to save your soul you shouldn't condemn others.
Jeśli chcesz ocalić wszystkich w tej restauracji, to wysłuchasz moich instrukcji bardzo uważnie.
If you want to save everyone in this restaurant, you will listen to my instructions very carefully.
Ale jeśli chcesz ocalić tych ludzi, musisz znowu poczuć się jak ta wystraszona dziewczynka.
But if you want to save those people, You have to find your way back To that scared little girl.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 118. Pasujących: 118. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo