Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "chili" na angielski

Wyszukaj chili w: Definicja Synonimy
chili
chilli
Chil
chilies
chillies
Ale możesz dokończyć resztki mojego chili.
But you can have the rest of my chili.
To mój kolego jest Cincinnati chili.
That, my friend, is Cincinnati chili.
Ktoś mu zapłacił za zatrucie chili.
Somebody paid him to poison the chilli.
No dobra Scott, chodźmy do stolika sędziów i spróbujmy najpierw twoje chili.
All right, Scott. Let's go over to the judging table and we'll try the chilli first.
Powinnaś być na lotnisku i odbierać swoje chili.
And you should be at the airport right now picking up your chili.
Jestem znany z mojej teksańskiej chili.
I'm known for my legendary Texas chili.
To prawda... kochamy nasze chili.
It's true - we do love our chili.
Czasami robi dużą miskę chili bez powodu...
Sometimes he'll just make a big batch of chili for no reason.
Bekon kanadyjski, anchois i papryczki chili.
Got your Canadian bacon, extra anchovies, chili peppers.
Zemsta najlepiej smakuje... z chili!
Revenge is a dish best served... chili!
Próbowałaś kiedyś kupić w tym kampusie frytki chili?
Have you tried to get chili fries on this campus?
Możemy skoczyć do Tony C. na chili doga.
We can go to Tony C's for a chili dog.
Niezbyt to romantyczne, chili dog.
Not very romantic, a chili dog.
Dlaczego miałabyś nie kochać chili-serowych frytek?
Why wouldn't you love the chili cheese fries?
Powinieneś zobaczyć co nazywają w szkole "chili con carne".
You should see what they call "chili con carne" at school.
Jak ostatni raz robiłeś chili z chlebem kukurydzianym... była tutaj twoja ex dziewczyna.
Last time you made your chili and corn bread... your ex-girlfriend was here.
Prawdziwe chili nie zawiera fasoli, ale pochodzisz z obcego kraju, więc twoja ignorancja jest wybaczona.
Real chili has no beans in it, but you're from a foreign land, so your ignorance is forgiven.
Desiree jest największym koneserem chili con carne... i daje korki w koledżu.
Desiree is the foremost connoisseur of chili con carne... and a TA at Coolidge.
Jakiś zjadacz chili gdzieś tam teraz przepija moje 50 $.
Some chili chomper's out there somewhere right now spending my $50.
Mamy kanapki z czosnkiem i chili.
We got chili and garlic bread today.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 504. Pasujących: 504. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo