Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "chirurgia plastyczna" na angielski

Wyszukaj chirurgia plastyczna w: Definicja Synonimy
plastic surgery
cosmetic surgery
Na twoja brzydotę nie pomoże nawet chirurgia plastyczna.
Even plastic surgery won't do anything for your ugliness.
Słuchaj pan, chirurgia plastyczna to nie jest taka precyzyjna nauka.
Look, plastic surgery is an inexact science.
Chirurgia plastyczna jest wbrew wojskowym przepisom.
Cosmetic surgery is against army regulations.
Chirurgia plastyczna to najbardziej dochodowa dziedzina medycyny.
Cosmetic surgery is the boom industry of the medical world.
W szkole medycznej mawiano, że chirurgia plastyczna jest dla zajęczych warg i ofiar poparzeń.
Remember in med school, they used to say plastic surgery was for cleft palates and burn victims.
Wszystko co cię obchodzi to ubrania i chirurgia plastyczna!
All you care to talk about are clothes and plastic surgery!
Nie dziwi pana, że chirurgia plastyczna może wyleczyć zaburzenia psychiczne?
Don't you find it odd that plastic surgery can cure a mental disorder?
Nie ma niczego, czego nie mogłaby załatwić poważna i rozległa chirurgia plastyczna.
It's nothing that a massive amount of plastic surgery can't fix.
Nie chcę ci tego mówić, doktorku, ale uważam, że chirurgia plastyczna to XX wiek.
No, honestly, Doc, I hate to break it to you, but I think plastic surgery's a little 20th century.
Kimmy, nadchodzi kiedyś taki czas kiedy chirurgia plastyczna już nie pomaga.
Kimmy, there does come a time when there's no more procedures, no more plastic surgery.
Ja tylko jego naśladuję, a chirurgia plastyczna trzyma mnie w formie.
I just imitate him and plastic surgery keeps me beautiful.
Jutro w Gotham Insider moim gościem będzie król farmaceutyki, Roland Daggett, którego nowy produkt może czynić cuda, do jakich nie jest zdolna nawet chirurgia plastyczna.
Tomorrow on Gotham Insider my guest will be pharmaceutical king Roland Daggett whose new product can perform miracles even plastic surgery can't.
Beverly Hills, piękne kobiety i chirurgia plastyczna, co te trzy rzeczy mają ze sobą wspólnego?
Beverly Hills, beautiful women and plastic surgery... what do these three things have in common?
"Czy ktoś naprawdę uważa, że chirurgia plastyczna ma jeszcze sens?"
"Anyone think plastic surgery makes sense anymore?"
A na przykład... chirurgia plastyczna?
Like, say... plastic surgery?
w punkcie "chirurgia plastyczna" określenie "chirurgia plastica" przy państwie "Włochy" zastępuje się określeniem "chirurgia plastica e ricostruttiva";
under "plastic surgery", the designation "chirurgia plastica" appearing opposite "Italy" is replaced by the designation "chirurgia plastica e ricostruttiva";
Chirurgia plastyczna? Miał botox, grzywkę i farbowane włosy.
Plastic surgery? Had botox, caps, dyed hair, too.
Chirurgia plastyczna we Włoszech bardzo poszła naprzód.
Plastic surgery in Italy is very advanced.
Chirurgia plastyczna jest po to, żeby ludzie mogli wydawać się inni.
Cosmetic surgery is so that everyone else will look at us differently.
Chirurgia plastyczna jest już po prostu niemodna.
Plastic surgery is just not cool anymore.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo