Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "choć ten jeden raz" na angielski

Wyszukaj choć ten jeden raz w: Definicja Synonimy
just this once
for once
Proszę, wycofaj się... i przyjmij porażkę, choć ten jeden raz.
Please back down... and accept defeat just this once.
Chciałabym, choć ten jeden raz, żebyś potrafił lepiej kłamać.
I wish, just this once, you were a better liar.
Al, proszę, zapomnij o swoich podopiecznych choć ten jeden raz.
Al, please, forget about your players for once.
Zapomnij choć ten jeden raz o tych zasadach.
Gunnar, forget about your ghosts for once.
Steve, proszę, choć ten jeden raz w życiu posłuchaj.
Steve, please, for once in your life listen.
Dlatego powiedziałbym - a o ile się orientuję, choć ten jeden raz wszyscy mówcy w tej Izbie są co do tego zgodni - że nie może być mowy o udzieleniu Radzie absolutorium, dopóki nie dowiemy się, na co poszły te pieniądze.
Therefore, I would say - and as far as I understand, all the speakers in this Parliament are in agreement for once - that there can be no question of granting discharge to the Council until we know where the money has gone.
Może choć ten jeden raz.
Perhaps just this once.
Uwierz mi choć ten jeden raz.
Believe me, at least this time.
Mogłabym być dobra choć ten jeden raz?
Shall I be nice just one more time?
Choć ten jeden raz opuść mrok i ukaż Nickowi światło.
Let go of the darkness this one time, and show Nick the light.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo