Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "choroba" na angielski

Wyszukaj choroba w: Definicja Synonimy
disease
illness
sickness
condition
sick
disorder
malady
ill
Huntington's
cancer
seasickness
Parkinson's

Sugestie

chorobą 2274
73
50
47
To straszna choroba dotykająca mężczyzn z jego wioski w Austrii.
There is a tragic disease that afflicts the men... of his village in Austria.
Chyba to jest najstarsza choroba na świecie.
Maybe it's the oldest disease in the world.
W twojej rodzinie wystąpiła choroba psychiczna.
Jane, there's mental illness in your family.
Poważna choroba może odmienić człowiekowi nawet serce.
A serious illness can change even a man's heart.
Ma dziesięc minut zanim dopadnie go choroba dekompresyjna.
He's got ten minutes before he gets decompression sickness.
Tylko... moja choroba nie będzie współpracować.
It's just... my disease won't cooperate.
Kanałowe zrobione poprawnie, nie wygląda jak choroba nerek.
Root canal, if done correctly, doesn't look like kidney disease.
Azteków zdziesiątkowała choroba przenoszona przez psy konkwistadorów.
The Aztecs were decimated by disease from the Conquistadors' war dogs.
To bardzo poważna choroba, którą musimy tego lata opanować.
This is a very serious disease that we need to get control of this summer.
Wasza choroba nie jest zaraźliwa dla nikogo.
Your disease isn't contagious to anybody in the general population.
Są rzeczy boleśniejsze niż choroba dziąseł.
There are things a lot more painful than gum disease.
Ta choroba przywołuje tylko dawne wspomnienia.
The disease only unlocked old memories in her.
Przez Wrota przeniknęła bardzo zaraźliwa choroba.
It appears we've brought a very contagious disease through the Stargate.
Osteoporoza to choroba powodująca kruchość i łamliwość kości.
Osteoporosis is a disease that causes bones to become thin and fragile.
Powszechnie wiadomo że choroba Larrego przenosi się przez krew.
It's currently believed mad Larry disease Is being transmitted through the blood.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej złożyła choroba wściekłych pieniędzy.
The United States of America has gone down with mad money disease.
Przewlekła choroba wyniszczająca dotyczy tylko niektórych gatunków zwierząt.
Chronic Wasting Disease is relevant only for certain animal species.
To bardzo groźna i zaraźliwa choroba.
Karloff had TB, a dangerous and contagious disease.
Żeby wszystkich dopadła choroba Lou Gehriga.
That they all get Lou Gehrig's disease.
Często źle rozpoznawana, ale to choroba metaboliczna.
It's often misdiagnosed as surgical, but it's a metabolic disease.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3647. Pasujących: 3647. Czas odpowiedzi: 95 ms.

chorobą 2274

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo