Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "chory" na angielski

Zobacz także: chory psychicznie
Wyszukaj chory w: Definicja Synonimy
sick
ill
sicker
diseased
unwell
not well
disease
illness
sickness
insane mentally crazy mental patient
infected

Sugestie

Poszła dowiedzieć się dlaczego jesteś chory.
She went to find out what's making you sick.
Ale skoro był chory, zrobiłabym coś.
But if he was sick, I would've done something.
Zostałeś zwolniony z więzienia ponieważ jesteś śmiertelnie chory.
You got released from prison because you're terminally ill.
Podejrzewałeś że jestem chory gdy sie spotkaliśmy.
You suspected I was ill when we first met.
To bardzo chory i niebezpieczny człowiek.
He is a very sick and dangerous man.
Jestem chory, mnie trzeba leczyć.
I'm sick, I need to be treated.
Nie jestem chory i muszę wyjechać.
I'm not sick and I have to move on.
Wypiłem tego trochę, więc byłem chory.
I had a bit of it, that's why I got sick.
Nie możesz potraktować mnie jak jestem chory.
You can't treat me like I'm sick.
Ten świat jest chory, zwłaszcza nocą.
It's a sick world out there, especially at night.
Jeden z naszych pracowników wrócił z zadania chory.
One of our employees Just returned from an assignment sick.
Chcę umrzeć chory, nie zdrowy.
When I die, I want to be sick, not healthy.
Nie, teraz jestem chory naprawdę.
No, but this time I'm really sick.
Dzwoniłem... Facet nie był chory.
I called - The guy was not sick at all.
Kolejne antybiotyki i po kilku tygodniach znów byłem chory.
Took more antibiotics and a few weeks later, I got sick again.
Bo jest chory i potrzebuje pomocy.
Because he's sick and he needs help.
Dostaniesz zakażenia i będziesz bardzo chory.
You'll get infected, and then you'll be very sick.
Przesiadywałem z ojcem, kiedy był chory.
I used to sit with my father when he was ill.
Był chory przez ostatnie 8 miesiecy.
He's been sick for the last eight months.
Jesteś chory, ale zostaniesz wyleczony.
You are sick, but you will be healed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5052. Pasujących: 5052. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo