Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "chwycić" na angielski

Wyszukaj chwycić w: Definicja Synonimy
grab
hold
grasp
grip
pick up
seize
grabbing
Mogłem kogoś chwycić i zaciągnąć do zaułka.
I could just grab somebody and pull them into an alley.
Masz ostatnią szansę, by chwycić siatkę.
You have just one chance to grab ahold of those nets.
Jeśli panowie moglibyście dobrze chwycić waszego znajomka.
If you gentlemen would take a firm hold of your friend.
Pasqualone mówi, że jego dziewczyna Cecylia potrafi chwycić go mocniej.
Pasqualone says his girl Cecilia, hold it harder.
Ich mózgi nie są na tyle skomplikowane by to chwycić.
Their brains just aren't wired to grasp it.
Pewnym chwytem chwycić zestaw złożony z fiolki z rozpuszczalnikiem, adaptera i strzykawki.
Securely grasp the solvent vial, adapter and syringe assembly.
Inne jeden spał, próbował chwycić broń.
Other one was sleeping, tried to grab a weapon.
Ostatecznie próbował chwycić mnie, Mark rozpoczął uderzając go.
Eventually he tried to grab me, and Mark started hitting him.
Powinieneś chwycić się za krocze, gdy to mówisz.
You should grab your crotch when you say that.
Ja po prostu go chwycić parę rzeczy.
I'll just go grab a few things.
Możesz chwycić przeszłość i ciągnąć ją za sobą niczym worek kamieni.
You could grab the past and drag it with you like a back of rocks.
Musisz chwycić żółwia za nogę, mocno trzymać i dać mu zastrzyk.
All you have to do is grab the turtle's leg, hold it steady and give the shot.
Przez następne kilka godzin odbywać się będzie rozwścieczona konkurencja między padlinożercami wszystkich rodzajów aby chwycić udział.
Over the next few hours there'll be frenzied competition between scavengers of all kinds to grab a share.
Wyciągam dłoń tak daleko od siebie, Że powinienneś chwycić ją.
If I had extended my hand this much, then you should grab it.
Mam tylko to co moge chwycić, a chwytałam wszytskie złe rzeczy.
I only have what I could grab, and I grabbed all the wrong things.
Zostaw ścieżkę z kamyków, żebym mogła cię chwycić zanim pożre cię okrutna wiedźma.
Leave a trail of pebbles so I can grab you before the wicked witch eats you up.
Kiedy widzimy szansę, musimy sie jej chwycić.
When we see a chance, we'll grab it.
Widzisz możliwość, której chcesz się chwycić.
You-You see a real opportunity, you really want to grab it.
Czasem musisz zapomnieć o głowie i chwycić się za jaja.
Sometimes you've got to forget your head and grab your balls.
Mogę chwycić MAV w 5 metrów na sekundę.
I can grab the MAV at 5 meters per second.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 460. Pasujących: 460. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo