Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ciężarówka" na angielski

Wyszukaj ciężarówka w: Definicja Synonimy
truck
lorry
van
rig
truckload

Sugestie

Na końcu przecznicy jest jego ciężarówka.
We found his truck at the end of the block.
Weźmy spojrzeć w które ciężarówka duża.
Let's take a look in which large truck.
To ciężarówka musiała przejechać by tam być.
That lorry must have driven through it to be there.
Ciężarówka, ciężarówka, ciężarówka, ciężarówka.
Jak tylko kable się odłączą ciężarówka ruszy.
As soon as the cables are unhooked, this truck goes.
Ta ciężarówka zastąpi dwie pary koni i przyspieszy dostawy.
This truck replaces two pairs of horses and will speed up deliveries.
Nasza ciężarówka skróci odległość do wiejskich zajazdów.
Our truck will shorten the distance to village inns.
Twoja ciężarówka wygląda na nieco przeciążoną.
Your truck looks a little low to the ground.
Wyskoczył z budynku, ale ciężarówka przeszkodziła upadkowi.
He jumped off a building, truck broke his fall.
To moja najlepsza ciężarówka, ale brakuje rozrusznika.
This is my best truck, but the starter motor's gone.
Wielka ciężarówka; szarpnęłam gwałtownie kierownicą i byliśmy uratowani.
A huge truck. I turned abruptly the wheel and we were saved.
Wyglądacie jakby przejechała was ciężarówka z mlekiem.
You two look like you got hit by the milk truck.
Ta ciężarówka to pojazd handlowy, więc 15-250.
That truck is a commercial vehicle, so technically it's a 15-250.
Ta ciężarówka mogła ją spowolnić najwyżej na sekundę.
That truck couldn't have slowed her down for more than a second.
Ostatniej nocy jeździła tu jakaś dziwna ciężarówka.
There was this weird truck driving around last night.
Chcę wiedzieć, gdzie ta ciężarówka zmierza.
I want to know where that truck's headed.
Przynajmniej jeden minivan twojego kuzyna wyglada jak ciężarówka z kwiatami.
At the moment, one of your cousins' minivans looks like a florist's truck.
Właśnie przejechała ciężarówka z lodami Hogg'a.
A Hogg ice cream truck just drove by.
Pierwsza ciężarówka wyjeżdża dopiero za godzinę.
First truck don't leave for an hour.
Twoja stara ciężarówka się popsuła, i musieliśmy wracać całą drogę w deszczu.
Your old truck broke down, and we had to walk all that way back in the rain.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1304. Pasujących: 1304. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo