Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ciężki okres" na angielski

tough time
difficult time
rough time
hard times
difficult period
a hard time
a rough patch
tough times
very difficult time
a terrible time
rough times
an emotional time
very tough time
very hard time
a bad time
Był to dla mnie bardzo ciężki okres.
It was a very tough time for me.
Wiem, że to dla was ciężki okres.
I know this is a very difficult time.
To dla was ciężki okres, rozumiem.
DUNN: I'm sure this is a very difficult time for you. obviously.
Robby przechodzi ciężki okres w domu zastępczym.
Robby is having a tough time in his group home.
Przechodziła ciężki okres i dość mocno mnie naciskała.
She was in a very dark place, and she came after me pretty hard.
Ellie i ja przechodzimy ciężki okres.
Guys, Ellie and I are just going through a little rough patch.
Cóż, przechodzę teraz trochę ciężki okres.
Well, I'm going through a little bit of a rough patch.
Po prostu przechodzę teraz ciężki okres.
I'm just going through a tough time right now.
To był dla mnie ciężki okres.
That was a very difficult time for me.
Przechodzi teraz ciężki okres, ale rozumie.
He's going through a very difficult time here, but he understands.
Rozumiem, że przechodzisz ciężki okres.
I understand you've been having a tough time lately.
Pomiędzy Alaną i Kylem, miałeś ostatnio ciężki okres.
Between Alana and Kyle, you have had a tough run of it lately.
Rozumiem, że przechodzisz ciężki okres.
Coop, I understand you're going through a rough patch.
To bardzo ciężki okres dla niego.
This was a very difficult period for him.
Mam ciężki okres, poznaję siebie.
Listen, I'm having a hard time figuring it out for myself.
Przepraszam, przeżywam teraz ciężki okres.
Sorry, I'm going through a bad time.
Widzę, że dzieciaki miały ciężki okres.
Kids have had a hard time. I can see that.
Miałam ciężki okres, przykro mi.
I went through a rough patch. I am sorry.
To ciężki okres w jego życiu.
Well, it's a difficult period in his life.
Ja i moja dziewczyna przechodzimy ciężki okres.
Me and my girlfriend are going through a bit of a rough patch ourselves.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 569. Pasujących: 569. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo