Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ciśnienie krwi" na angielski

Wyszukaj ciśnienie krwi w: Definicja Synonimy
blood pressure
B.P
BP's

Sugestie

Zmniejsza ciśnienie krwi, wzmacnia odporność...
They cite decrease in blood pressure, stronger immunity...
Podwyższone ciśnienie krwi, prawdopodobnie syndrom pomocy.
Upper-right quadrant. increased blood pressure, probably HELLP syndrome.
ABILIFY może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi.
ABILIFY may increase the effect of medicines used to lower the blood pressure.
TNP to nieprawidłowe, podwyższone ciśnienie krwi w tętnicach płucnych.
PAH is abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs.
O północy, 12 października ciśnienie krwi Matthew Sheparda zaczęło spadać.
At midnight, on Monday, October 12... Matthew Shepard's blood pressure began to drop.
Maureen, masz niskie ciśnienie krwi.
Maureen, your blood pressure is pretty low.
Mieliśmy obserwować jej tętno i ciśnienie krwi.
We're supposed to be watching her heart rate and blood pressure.
Spada ciśnienie krwi jest naprawdę niskie.
His blood pressure is low, really low.
Oswald brał prazosin na ciśnienie krwi.
Oswald was on prazosin for high blood pressure.
Jej ciśnienie krwi sięga sufitu, ale jej poziom glukozy zupełnie wrócił do normy.
Her blood pressure is through the roof, but her glucose levels have come back completely normal.
Cóż, brałem tabletki na ciśnienie krwi.
Well, I took blood pressure pills.
Powiedz matce, aby zwracała uwagę na twoje ciśnienie krwi.
Tell your mother to watch her blood pressure.
Jest pod kroplówką, żeby podtrzymać ciśnienie krwi.
She's on an EPl-drip to maintain her blood pressure.
Jego ciśnienie krwi jest bardzo niskie.
His blood pressure is very low.
Minimalne oznaki życia, poważna arytmia serca, ciśnienie krwi szybko spada.
Got minimal life signs, severe cardiac arrhythmia, blood pressure dropping fast.
Rytm serca i ciśnienie krwi wzrosło u wszystkich szczurów.
Heart rate and blood pressure of all the rats increased.
Masz bardzo wysokie ciśnienie krwi, Tomas.
Well, your blood pressure is very high, Tomas.
Udrażnia płuca, podnosi ciśnienie krwi, stymuluje pracę serca.
Opens the lungs, increases the blood pressure, stimulates the heart.
Infekcja w jamie brzusznej powoduje posocznicę, niskie ciśnienie krwi...
An abdominal infection causes sepsis, low blood pressure.
Akcję serca, ciśnienie krwi, temperaturę.
Heart rate, blood pressure, temperature.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 597. Pasujących: 597. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo