Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ci to powiedzieć" na angielski

Zobacz także: muszę ci to powiedzieć
Wyszukaj ci to powiedzieć w: Definicja Synonimy
tell you that
to say this
to tell you this
told you this
you to say that
say this to you
to break this to you
told you that
to say it
you say that
I tell
I say this

Sugestie

Doktor Perkins mógł ci to powiedzieć.
Doctor Perkins could have tell you that.
Tak, myślę o tym, Mogę ci to powiedzieć.
Well, it's on my mind, I can tell you that.
Patrick, nie wiem jak ci to powiedzieć.
Patrick, I don't know how to say this to you.
Nie wiem, jak ci to powiedzieć.
I really don't know how to say this.
Nienawidzę być jeden ci to powiedzieć.
I hate to be the one to tell you this.
Chciałam ci to powiedzieć od bardzo dawna.
And I've wanted to tell you this for a very long time.
Esme pewnie chciała osobiście ci to powiedzieć, ale...
Esme probably wanted to be the one to tell you this, but...
Chciałam ci to powiedzieć od jakiegoś czasu.
I've been wanting to tell you this for some time.
Nie wiem jak ci to powiedzieć.
There's no way to tell you this.
Kochanie, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale... ona chce królika.
Honey, I don't know how to tell you this, but... she wants a rabbit.
Próbowałem wykombinować, jak ci to powiedzieć.
I've been trying to figure out how to tell you this
Od lat chciałem ci to powiedzieć.
I've wanted to say this for years.
Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale jesteś za późno.
I don't know how to tell you this, but you're too late.
Chciałem ci to powiedzieć, gdy wrócił dzień póżniej z Rzymu.
That day when he was late coming back from Rome, I tried to tell you this.
Wiedziałem, że mnie zostawiasz i przyszedłem ci to powiedzieć.
Since I know you're leaving, I just came to tell you this.
Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale nikt nie kupi ręcznie robiony papier.
I don't know how to tell you this, but nobody is going to buy handmade wrapping paper.
Nie wiem jak ci to powiedzieć, ale ostatni jesteś berdziej na "B".
I don't know how to tell you this, but you've been more of a "B" lately.
Starałam się ci to powiedzieć w Nowym Jorku.
Tried to tell you that in New York.
Przyszłam tylko po to, żeby ci to powiedzieć.
Just came by to tell you that.
Nie wiem, jak ci to powiedzieć.
There's no easy way how to say this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 771. Pasujących: 771. Czas odpowiedzi: 192 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo