Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cichy" na angielski

Zobacz także: cichy alarm cichy głos
Wyszukaj cichy w: Definicja Synonimy
quiet
silent
still
meek
quietly

Sugestie

66
Będzie cichy jak mysz w kościele.
He's as quiet as a Z yznian church mouse.
Chciałbym zjeść miły, cichy obiad.
I'd like to have a nice quiet dinner.
Ponadto cichy udział absorbuje straty bilansowe proporcjonalnie do całkowitego kapitału absorbującego straty.
Furthermore, the silent participation absorbs balance sheet losses in proportion to the total loss-absorbing capital.
Powrót do domu był zupełnie cichy.
I mean, and the plane ride was completely silent.
Zdaje się być tak cichy i oddalony.
It seems to be so still and removed.
Ale on jest cichy na tej podłodze.
But he is still on this floor.
Jesteś strasznie cichy odkąd opuściliśmy Mokoto.
You've been awful quiet ever since we left Mokoto's.
Zauważyłam właśnie jak cichy jest domu.
I was just mentioning how... quiet it was in the house.
Kiedy mama umarła był bardziej cichy niż zawsze.
After Mama died, he was more silent than ever.
Poproszę cichy pokój na jedną noc.
I would like quiet room for one night, please.
Każdy wojownik musi opanować cichy atak.
Every beast of prey must master the silent strike.
Więc to będzie bardzo cichy wieczór.
Then it will be a very quiet evening.
To będzie miły, cichy, cywilizowany...
It'll be a nice, quiet, civilised...
Bardzo pan cichy dziś wieczór, panie Darcy.
You are very quiet this evening, Mr Darcy.
Znam parę bukmacherów w Melbourne którzy by mogli spędzić miły cichy weekend w tym miejscu.
I know a couple of Melbourne bookies who might like to come up for a nice, quiet weekend.
Już wiem dlaczego jesteś taki cichy facet.
I know now why you're such a quiet man.
Daj mu 30 sekund i zakończ cichy bieg.
We'll give him another 30 seconds, then secure from silent running.
Patrzę na ciebie z cichy podziwem.
Looking at you with quiet awe.
Dobra, jestes cichy jak ja.
All right, so you're quiet like me.
Dym to dobry i cichy partner.
Smoke makes a good silent partner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 940. Pasujących: 940. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo