Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cisza" na angielski

Wyszukaj cisza w: Definicja Synonimy
silence
quiet
peace
hush
calm
quietness
silent
shut up
mum

Sugestie

Jedynie ogłuszająca cisza z Białego Domu w odpowiedzi na zarzuty.
Only deafening silence from the white house in response To the allegations.
Niewielka aktywność EM, ale głównie cisza.
A little EMF activity, but mostly... silence.
Spokój i cisza dobrze mi robią.
The peace and quiet are doing me good.
Po drugiej stronie rzeki panuje cisza.
It's been very quiet across the river.
Teraz potrzebna jest jej cisza i spokój.
She needs peace and quiet, Mia.
Do miejsca, gdzie cisza i spokój pozwalają na kontemplowanie zmienności losu.
Someplace, where peace and tranquility Allow for the contemplation Of life's vicissitudes.
Uważa że pańska cisza nie wspiera oficera Taylor.
He feels like your silence is not supporting Officer Taylor.
Moja cisza wspiera wyłącznie dokładne śledztwo, zanim coś powiem.
My silence isn't supporting anything but a thorough investigation before I shoot my mouth off.
Na sali panuje całkowita, martwa cisza.
And there is absolutely dead silence in the hall.
Dookoła cisza, tylko trzmiele latają po łące.
All around it's only silence, only bumblebees flying over a meadow.
Wtedy to huk wystrzałów zastępuje błoga cisza.
Then all of a sudden, there's a silence louder than the cannon fire.
Krieger, od tej chwili absolutna cisza.
Krieger, from here on in, absolute silence.
Zrozumiałem, cisza radiowa do godziny 6:00.
I understood, radio silence until 6:00.
W domu musi panować absolutna cisza.
There must be absolute silence in the house.
Byłyśmy przy szafkach, a on podbiegł... i zapadła taka niezręczna cisza.
We were at our locker and he ran up... and it was such an awkward silence.
Wierzą, że gdy zostanie zadane pytanie, zapadnie cisza.
Their core belief is that silence will fall when the question is asked.
Lepsze tłumaczenie to "musi zapaść cisza".
Silence MUST fall would be a better translation.
Krieger, od tej chwili absolutna cisza.
Krieger, from now on, total silence.
Grawitacja jest tak silna, że nic nie może się stamtąd wydostać: cisza absolutna.
Gravitation is so strong that nothing can escape it: absolute silence.
Najpierw zupełna cisza i dźwięk bębna w ciemności.
Complete silence, then the drumbeat in the dark.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1470. Pasujących: 1470. Czas odpowiedzi: 71 ms.

ciszą 110

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo