Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "coś w rodzaju" na angielski

Wyszukaj coś w rodzaju w: Definicja Synonimy
sort of
more of an
kind of
something like a
kinda like
something of a
some form of
some type of
it's like a

Sugestie

To coś w rodzaju... niedokończonej sprawy.
It's sort of unfinished business.
Właściwie nic, to raczej coś w rodzaju mapy.
Actually it's... sort of a chart, more of a... map.
Mam dziś coś w rodzaju tymczasowej randki.
Well, I kind of got a tentative date for tonight.
To coś w rodzaju klubu przemysłowców.
Kind of elder statesmen of the business.
Chciałam żeby to było coś w rodzaju pocieszającego lunch 'u.
I wanted to have kind of a consolation lunch.
Chłopcy, stary Lex ma coś w rodzaju sekretnej receptury, genetyczną mieszankę w tym pojemniku.
Boys, old Lex here has kind of a secret recipe... a genetic stew in this dish, if you will.
Miałem kiedyś coś w rodzaju żony.
I was sort of married once.
Mogłabym zabijać sprzedając coś w rodzaju Diety Prozaca.
I could make a killing selling something like Diet Prozac.
Chyba mają coś w rodzaju intercyzy.
I think they got some sort of prenuptial agreement in place.
Też chciałam coś w rodzaju castingu.
I wanted to make something like an audition.
Przygotowywała coś w rodzaju dokumentu i...
She was doing some sort of documentary and...
Prowadzą coś w rodzaju misji wśród Apaczy.
They run some kind of religious mission among the Apache Indians.
To coś w rodzaju elektrycznego węgorza.
It's like some kind of electric eel.
Raczej coś w rodzaju białej poświaty otaczającej sylwetkę.
No, actually, Nathan, it's a bright white light that surrounds the person.
Potrzebujemy liny i coś w rodzaju łopaty.
Look, we need some rope and something like a shovel.
To coś w rodzaju konkursu mokrych podkoszulków.
So this is kind of like a really expensive wet T-shirt contest.
Kula wystrzeliła coś w rodzaju piekielnego promienia.
The Sphere then fired some kind of hellish blackout ray.
To coś w rodzaju kampanii wstydu.
It's some sort of a shame campaign.
Ten człowiek przechodzi coś w rodzaju nocnej transformacji.
Through some blood curse, this man undergoes some kind of nocturnal transformation.
Próbowaliśmy zrobić coś w rodzaju seansu.
We tried to do a kind of seance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1341. Pasujących: 1341. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo