Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "co by się stało" na angielski

Wyszukaj co by się stało w: Definicja Synonimy
what would have happened
what happens
what would happen what would've happened
what'd happen
what might have happened
what will happen
Zobaczmy, co by się stało, gdyby mnie tu nie było.
I want you all to see what would have happened... if I wasn't here.
Jeszcze kilka minut i kto wie co by się stało.
Another few minutes, who knows what would have happened.
Pomyśl co by się stało... gdyby leczenie zostało wstrzymane.
Just imagine what would happen... if the healing stopped functioning.
Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, co by się stało, gdyby nie jej pieniądze.
Remember we talked about what would happen without her money.
Wiesz, co by się stało.
Well, you know what would happen.
Wyobraź sobie tylko co by się stało gdybyśmy nie wykradli Shaggy'ego z Grant&Strictland.
I mean, just imagine what would have happened if we hadn't stolen Shaggy from Grant & Strictland.
Nie potrafimy sobie już wyobrazić, co by się stało, gdyby satelity przestały działać.
We can no longer imagine what would happen if satellites stopped working.
Nie wiem, co by się stało, gdyby siostra nie ściągnęła cię na Ziemię.
I'm not sure what would have happened if your sister hadn't forced you into the real world again.
Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby zawartość laptopa wpadła w nieodpowiednie ręce.
Afraid to even think about what would happen if the contents of that laptop slipped into the wrong hands.
Nie wiemy, co by się stało.
So we don't know what would have happened.
Wiem, co by się stało...
Or not saying I know what would happen...
Gdyby nie jego krew, nie wiem, co by się stało.
Had he not donated blood, l don't know what would have happened.
Zawsze zastanawiam co by się stało Gdybym tylko mogła biec nieco szybciej.
I always wonder what would have happened if I had just been able to run a little faster.
Boję się pomyśleć co by się stało...
I am afraid to think what would have happened...
Nie możesz sobie wyobrazić co by się stało.
Can not you imagine what would happen.
Powiem mu, co by się stało.
I'll tell you what would happen.
Jako, że jadę powoli mam czas by myśleć co by się stało jeśli...
Because it's so slow I've got time to think about what would happen if...
Pomyśl co by się stało, gdyby Cię tu znaleźli.
So, just think what would happen if they'd found you here.
Więc co by się stało, gdyby wszyscy ludzie zniknęli?
So what would happen if all the people were to disappear?
Wtedy gdy siedziałam tam sama przy barze zastanawiałam się co by się stało, gdybyś tam wszedł.
When I was sitting there at the bar by myself I was thinking what would happen if you were to walk in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 593. Pasujących: 593. Czas odpowiedzi: 166 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo