Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "co dzieje się" na angielski

Wyszukaj co dzieje się w: Definicja Synonimy
what happens
what's going on
what's happening
what happened
what goes on what is going on that happens
what was going on
that's going on
what was happening
that goes on
what actually happens
that's happening
what is happening
everything going on

Sugestie

Dziwne, co dzieje się ze światem, w którym brakuje dziecięcych głosów.
Very odd what happens in a world without children's voices.
Wszyscy wiemy co dzieje się pod tymi więziennymi prysznicami.
And we all know what happens in those prison showers.
Zobaczmy zatem, co dzieje się na ringu.
All right, well, let's see what's going on in the ring.
Musimy wiedzieć co dzieje się w wioskach.
We need to know what's going on in the villages.
Będziesz słyszał co dzieje się w domu.
You can hear what's happening in the house.
Wydaje się Pan niezadowolony z tego co dzieje się obecnie w Iranie...
You sound very dissatisfied with what's happening in Iran now.
Więc, może tam wyjdziemy, i przymkniemy oko na to, co dzieje się na trybunach.
So... why don't we go out here, and not worry about what's going on in the stands.
Nie jesteś nawet świadomy tego co dzieje się w świecie.
You are not even aware of what's going on in the world.
Chętnie zobaczyłbym, co dzieje się w domu.
I'd not mind a glimpse of what's going on at home.
Czasami jestem ciekawa, co dzieje się w twojej głowie.
I'm so curious sometimes, what's going on in that head of yours.
Joe, co dzieje się z wami w FBI? Próbuję cię złapać od dwóch tygodni.
What's going on with you guys at the FBI? I've been trying to get to you for weeks.
Nie martwisz się wcale o swoją żonę ale chcesz wiedzieć co dzieje się w Patnie.
You aren't worried about your wife But, you want to know... what's happening in Patna.
Lecz by zrozumieć, co dzieje się Peterowi, musimy tego spróbować.
But in order to understand what's happening to Peter, we have to give this a shot.
Wiesz co dzieje się w L.A.
You know what's going on in L.A.
Chciałem mieć trójwymiarowy rzut na to, co dzieje się w lagunie.
I wanted to have a three-dimensional experience with what's going on in that lagoon.
Ona nie dostrzega co dzieje się wokół niej.
I'm telling you she doesn't know what's happening around her.
Teraz chcę tylko wiedzieć, co dzieje się w jej głowie.
Right now, all I want to do Is just know what's going on inside her head.
Uważam, że ktoś taki jak Will Graham dokładnie wie, co dzieje się w jego głowie.
Well, I believe that a guy like Will Graham knows exactly what's going on inside of his head, which is why he doesn't want anyone else up there.
Chciałem poznać twoją opinię na temat tego, co dzieje się w tym mieście.
So I did want to get your thoughts about what's going on in this city.
To straszne, co dzieje się w waszym kraju.
It's terrible what's happening in your country.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1519. Pasujących: 1519. Czas odpowiedzi: 236 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo