Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "co się czuje" na angielski

Wyszukaj co się czuje w: Definicja Synonimy
how it feels
how it felt
what it's like
Pewnie nie wiesz co się czuje tracąc rodzinę w ten sposób.
Guess you don't know how it feels to lose your own folks that way.
Więc wiesz, co się czuje, kiedy ktoś nam bliski jest w niebezpieczeństwie.
Then you must know how it feels when one of them is in danger.
To jest dokładnie to co się czuje.
That's exactly how it felt.
Wiem, chciałem tylko się przekonać, co się czuje mówiąc to.
I know. I just wanted to see how it felt to say that.
Słuchaj, chcę tylko poczuć, co się czuje w takiej pozycji.
Look, I just want to feel what it's like from this position.
Nie wiesz co się czuje siedząc z dzieckiem w samochodzie... gdy twój mąż obmacuje jakąś babę na ulicy.
You don't know what it's like to be sitting there with your child... while your husband is making out with someone on the street.
Foreman, chcesz opowiedzieć o tym, co się czuje zabijając człowieka?
Foreman. Want to run down how it feels to go with your gut and kill a person?
Czy to, to co się czuje przy ołtarzu?
Is this how it feels at the altar?
Chcę wiedzieć, co się czuje, gdy się zabiło miliardy ludzi, ma się ich krew na rękach.
I want to know how it feels to have killed billions of human beings, to have all that blood on your hands.
To rozumiesz, co się czuje, gdy coś takiego mówisz.
Then you understand what saying this feels like.
Wiem co się czuje jak cię ktoś bije.
I know what it's like to get a beating.
Stevie, wiem co się czuje w trakcie zabijania.
Stevie, I know what it feels like to kill.
Wyobraż sobie, co się czuje w takim miejscu, gdy nie ma za kim tęsknić.
Imagine feeling like that in this place without having anybody to miss.
Wszystko zależy od tego, co się czuje. A nie od wyglądu.
Actually, this comes from inside not characteristic.
Spróbuj zrozumieć co się czuje kiedy jest się odpowiedzialnym za kogoś kogo sie kocha.
Try and understand what it feels like to be responsible for something you love so much.
Wiesz, o katastrofie takiej wielkości trudno nawet myśleć, nie mówiąc już o tym, co się czuje.
You know, a disaster of this magnitude is really hard to wrap your mind around, let alone your feelings.
Czy zaryzykować i powiedzieć co się czuje?
do you risk telling them how you feel?
Wiesz, co się czuje podczas ataku astmy?
You know what an asthma attack feels like?
Nie wiedzieć co się czuje to nie to samo co nic nie czuć.
Well, knowing what you're feelin'... that's not the same as not feelin'.
Nie wiesz co się czuje, patrząc jak żona codziennie wychodzi do pracy, zamiast taplać się w basenie.
You have any idea what it's like to see your wife go to work every day... instead of float in her pool?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo