Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "cudzysłów" na angielski

Wyszukaj cudzysłów w: Definicja Synonimy
quotation marks
air quotes
inverted commas
quotations
quotes around
Quotation mark
unquote
quote
Cudzysłów ("") jest niedozwolony na początku lub na końcu zapisów.
Quotation marks (') are not allowed at the beginning or at the end of the records.
Lecz pamiętajcie, otwierając cudzysłów, "Każda wiedza jest skarbem choćby i nie służyła nawet najmniejszemu celowi", zamykamy cudzysłów.
But remember, open quotation marks, "All knowledge is precious whether or not it serves the slightest human use", close quotation marks.
Nie rozumiesz, jak działa cudzysłów.
I'm not sure you know how air quotes work.
Dlaczego wkładasz wszystko w cudzysłów?
Why are you putting everything in air quotes?
Te dwa ostatnie słowa wypadałoby chyba wziąć w cudzysłów.
Those last two words should probably be put in inverted commas.
Żaden inny rodzaj "działalności zwierzęcej" - co zrozumiałe słowo zwierzęcy ujmuję w cudzysłów - nie jest blisko powiązany z naturą i zrównoważonym rozwojem ani też nie odgrywa tak ważnej i niezastąpionej roli ekologicznej, jak pszczelarstwo.
No other 'livestock activity' - and livestock is in inverted commas here, obviously - is so closely linked to nature and sustainability or plays such an important and irreplaceable ecological role as beekeeping.
Mogę dosłownie usłyszeć cudzysłów we wszystkim co mówisz.
I can literally hear the quotes around everything you say.
Film mówi językiem dlatego posiada jest niezrozumiałe dla kinowego alfabety... zamknąć cudzysłów.
Film speaks a language and therefore has a grammar... that is incomprehensible to the cinematic illiterate... unquote.
' ( 8216;) Otwierający pojedynczy cudzysłów
' (#8216;) Left Single Quotation mark
' ( 8217;) Zamykający pojedynczy cudzysłów
' (#8217;) Right Single Quotation mark
Terminy ujęte w cudzysłów ("") zostały zdefiniowane.
Terms in 'quotations' are defined terms.
( 8218;) Otwierający pojedynczy dolny cudzysłów
(#8218;) Single Low-9 Quotation mark
( 8222;) Otwierający dolny cudzysłów
(#8222;) Double Low-9 Quotation mark
( 8220;) Otwierający górny cudzysłów
(#8220;) Left Double Quotation mark
( 8221;) Zamykający górny cudzysłów
(#8221;) Right Double Quotation mark
< ( 8249;) Pojedynczy otwierający cudzysłów kątowy
< (#8249;) Single Left-Pointing Angle Quotation mark
( 8250;) Pojedynczy zamykający cudzysłów kątowy
(#8250;) Single Right-Pointing Angle Quotation mark
«( 171;) Cudzysłów otwierający
«(#171;) Left Pointing Guillemet
» ( 187;) Cudzysłów zamykający
» (#187;) Right Pointing Guillemet
Co to za cudzysłów?
What's that? What's with the quotes?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 26 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo