Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czas i przestrzeń" na angielski

Wyszukaj czas i przestrzeń w: Definicja Synonimy
time and space
space and time
Dzięki temu mogą pokonać czas i przestrzeń.
Through this skill he has been able to conquer time and space.
Jestem superinteligentnym kosmitą, który lata przez czas i przestrzeń.
You see, I am a super-intelligent alien being who flies in time and space.
Mając wystarczająco słów można zaginać czas i przestrzeń.
Bring enough words together, you can bend space and time.
Właśnie uratowałeś cały czas i przestrzeń.
You just saved the whole of space and time.
Potrafi podróżować przez czas i przestrzeń.
It can travel anywhere in time and space.
Pokazał mi cały czas i przestrzeń.
'He showed me the whole of time and space.
Co zrobiliśmy, przez czas i przestrzeń,
What we have done, throughout time and space,
Gonił nas poprzez czas i przestrzeń.
Chasing us throughout time and space.
Stworzyłem ten nawigator aby zabrać nas przez czas i przestrzeń.
I created this navigator, to take us through time and space.
Złe ustawienie krzyształów może powywracać czas i przestrzeń do góry nogami.
Wrong manipulation of the crystals could turn time and space inside out.
Jeśli dasz komuś cały czas i przestrzeń, to też to wezmą.
Offer someone all of time and space and they'll take that, too.
Tak masywny, że teoretycznie mógłby zagiąć czas i przestrzeń.
So massive that, theoretically, it could warp time and space.
Ja dosłownie przeszedłem przez czas i przestrzeń by być z Tobą.
I literallwent through time and space to be with you.
Cały czas i przestrzeń za tymi drzwiami.
All of time and space, right outside those doors.
Mój transport przez czas i przestrzeń.
My transport through time and space.
Może odkryjemy kiedyś, że czas i przestrzeń są prostsze, niż nasze ludzkie równania.
Perhaps someday we will discover that space and time are simpler than the human equation.
Wy tylko zabieracie czas i przestrzeń, za które zapłaciłam.
You guys are just taking up time and space I paid for.
Doktor, niebieska budka, czas i przestrzeń.
The Doctor and the blue box, time and space.
Musisz się otworzyć na czas i przestrzeń, i połączyć te skomplikowane wątki.
You must open yourself to time and space and the intricate threads that bind them.
Równanie, które spięłoby czas i przestrzeń.
An equation that could bend space and time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 103. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo