Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czasie i przestrzeni" na angielski

Wyszukaj czasie i przestrzeni w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jesteś stałym punktem w czasie i przestrzeni.
You're a fixed point in time and space.
Podróżowałem w czasie i przestrzeni by cię odnaleźć.
I have travelled through time and space to find you.
Dziury w czasie i przestrzeni, wirtualnego...
A whole in space and time, a virtual...
Wzywała cię w czasie i przestrzeni, byś przybyła zdjąć z niej brzemię.
She has been calling through space and time for you to come and let her rest.
Istota ludzka, która podróżowała w czasie i przestrzeni.
A human being who's travelled in time and space.
Moglibyśmy otwierać i podróżować przez dziury w czasie i przestrzeni.
We could open and travel through warps in time and space.
To było centrum szczeliny w czasie i przestrzeni.
It was the centre of a rift in time and space...
Głoszę je w czasie i przestrzeni.
I scatter them in time and space.
Ta wiadomość... rozbrzmiewa w całym czasie i przestrzeni.
That message is transmitting through all of space and time.
Przez Cardiff przebiega szczelina w czasie i przestrzeni.
A rift through space and time that runs through Cardiff, Rhys.
Przeszło przez szczelinę w czasie i przestrzeni, i miało pecha natrafiając na ciebie.
It came through a rift in time and space, and it was unlucky enough to find you.
Podróżowałeś kiedyś w czasie i przestrzeni?
Have you ever transcended space and time? .
Mogę teleportować się w czasie i przestrzeni.
I can teleport through time and space.
Szczęśliwe spotkanie w czasie i przestrzeni.
Well met in time and space.
Ścieżki ofiary i zabójcy musiały przecinać się w czasie i przestrzeni w odpowiednim środowisku.
The paths of the victim and shooter would have to intersect in both time and space within a suitable environment.
Przybyłeś tu przez pęknięcie w czasie i przestrzeni.
You came to this world by opening a crack in space and time.
Z wyjątkiem, może, gdy uczestniczy się w Przygodzie w czasie i przestrzeni...
Not one line. Except, perhaps, when you embark on an Adventure In Space And Time...
900 lat podróży w czasie i przestrzeni, a jeszcze nie spotkałem kogoś, kto nie byłby ważny.
Do you know, in 900 years of time and space, I've never met anyone who wasn't important before.
Umiejętność tworzenia stabilnych tuneli czasoprzestrzennych umożliwiających podróże w czasie i przestrzeni byłaby niezwykle...
The ability to create a stable wormhole... travel through space and time, would be incredibly...
Przemierzanie wymiarów w czasie i przestrzeni...
Moving through dimensions of time and space...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 119. Pasujących: 119. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo