Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czerwone wino" na angielski

Wyszukaj czerwone wino w: Definicja Synonimy
red wine
rosé
claret
Wypijemy czerwone wino, usmażymy rybkę.
We'll drink red wine, grill fresh fish.
Chyba wylałam czerwone wino na pańskiego Jacksona Pollacka.
I think I spilled red wine on your Jackson Pollack.
Jednakże jest dobre czerwone wino którym można się zainteresować.
However, there's a good claret you may be interested in.
Zjedliśmy razem kolację i piliśmy czerwone wino, które przywiózł.
We had dinner together and drank the red wine he had with him.
Panowie, piliście kiedyś młode czerwone wino?
Gentlemen, have you ever drunk young red wine?
To może być ostatnie młode czerwone wino, jakiego wypije.
Likely that this is his last young red wine he will ever taste.
Białe i czerwone wino do waszej dyspozycji!
White and red wine for your drinking pleasure!
Panie i panowie, przed wami czerwone wino z Jindo.
The wine mixing expert Ahn Do Hyun's secret weapon, Jindo red wine.
Jajecznica, tosty i czerwone wino.
Eggs, toast and red wine.
I możesz mieć jakieś tanie czerwone wino,
And you can have some cheap red wine,
Befsztyki z sarniny i czerwone wino.
Venison steaks with a red wine and blackberry reduction.
Uwielbia czerwone wino, pikniki, muzykę klasyczną.
He loves red wine, picnics, classical music.
i przyszliśmy tutaj/na cannoli i czerwone wino.
And we came back here for some cannoli and red wine.
To jedyne czerwone wino, które piję.
That's the only red wine I drink anymore.
Podobno czerwone wino jest lepsze do mięsa niż białe.
They say red wine is better with meat than white.
A tak, ketony... Muszę mieć czerwone wino.
Yes, the ketone... I need red wine.
I dajcie im czerwone wino, żeby zmniejszyć poziom przyjmowania promieniowania.
And give them red wine to slow the rate of radiation absorption.
Jajka, tosty i czerwone wino.
Eggs, toast and red wine.
23 stopnie w dzień, czerwone wino wieczorami na patio.
23 degrees by day, red wine on the patio in the evening.
To nie jest tylko czerwone wino.
This isn't just red wine.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 180. Pasujących: 180. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo