Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czkawka" na angielski

Wyszukaj czkawka w: Definicja Synonimy

Sugestie

Przepraszam, to czkawka, a nie beknięcie.
Sorry. That was a hiccup, not a burp.
W każdym razie... zaszła mała czkawka w twoim przypadku.
AnyWaY... there's been a little hiccup in your case.
Teraz nawet czkawka, może spowodować wymioty.
Right now, I'm just trying to burp without throwing up.
Ta para działa z wojskową precyzją, planują od miesięcy, a tu nagle łapie ich czkawka i wszystko pakują.
This couple operates with military precision, plans for months then hits one hiccup and packs it in.
Nieregularne bicie serca, rozszerzenie naczyń, czkawka, zatrzymanie wody w tkankach, uczucie zimna.
Irregular heartbeat, dilated blood vessels, hiccup, water retention in the tissues, feeling cold.
ale czkawka, może te marzenia zniszczyć.
but a hiccup can break the dreams.
Może zamiast tego powiedz jej, że nieustępliwa czkawka może być wskazówką do czegoś poważniejszego.
How about instead you tell her that a persistent hiccup could be an indication of something much more serious?
Jedno drgnięcie, jedna czkawka i możesz kogoś zabić.
One hiccup and that's the difference between life and death?
Układ oddechowy: skrócenie oddechu, wydzielina z nosa (nieżyt), ból gardła, kaszel, czkawka, krwawienie z nosa, nieprawidłowe odgłosy oddechowe.
Respiratory: shortness of breath, nasal secretion (rhinitis), sore throat, cough, hiccup, nosebleeds, abnormal breath sounds.
Zrobiliśmy, ale wiesz, to jest po prostu mała czkawka, trochę przeciwności, wszystko w porządku?
We did, but it's just a little hiccup, a little adversity.
Czkawka jest liderem Smoczej Akademii w Berk.
Hiccup is the leader of the Berk dragon academy.
Czkawka ma pomysł jak powstrzymać Krzykozgona.
Hiccup has an idea to stop the screaming death.
Czkawka musiał skopiować mapę ze swojego dziennika...
Hiccup must've copied the map from his notebook...
Takie to właśnie jest uczucie być smokiem, Czkawka.
This is what it is to be a dragon, hiccup.
A jeśli Czkawka znajdzie Drago, nim my znajdziemy jego...
And if hiccup finds drago before we find him...
Żyję wśród nich od 20 lat, Czkawka, poznając ich sekrety.
I've lived among them for 20 years, hiccup, discovering their secrets.
To nie to, co Czkawka miał na myśli, Sączysmarku.
This is not what Hiccup had in mind, Snotlout.
Czkawka odpowie na wszystkie wasze pytania.
Hiccup will answer all your questions.
Zająć czymś Zmiennoskrzydłego, póki nie zjawi się Czkawka.
Keep the Changewing busy until Hiccup shows up.
Tego, czego szukasz, nie znajdziesz gdzieś tam, Czkawka.
What you're searching for isn't out there, hiccup...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo