Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czuć się dobrze" na angielski

Wyszukaj czuć się dobrze w: Definicja Synonimy
feel comfortable
to be fine
feel fine
to feel good
feeling good
feels good
feel okay
Yokozuna musi czuć się dobrze w swym mawashi.
Yokozuna have to feel comfortable in their mawashi.
To nietypowa prośba, ale muszę czuć się dobrze w sprawie dawczyni.
It's an unorthodox request, but I must feel comfortable with the donor.
Zgadzam się, że to dobrze czuć się dobrze.
And I agree with you, it's great to be fine.
Musisz czuć się dobrze.
I need for you to be fine.
Będziesz czuć się dobrze... aż do tego momentu, gdy przestaniesz.
You will feel fine... up until the precise moment you don't.
Możesz czuć się dobrze, ale jeśli będą jakieś zawroty głowy, nie możemy dać ci pracować w ekipie ratunkowej.
You may feel fine, but if there's any trace of vertigo, we can't let you work squad.
Każdy powinien czuć się dobrze.
Everyone should feel comfortable.
Więc szaleńcy z bronią mogą czuć się dobrze...
So the gun crazies can feel good...
Doktorze, ale mój syn ma niedługo czuć się dobrze.
Doctor, make my son get well soon.
Nie może czuć się dobrze z tego powodu.
Be here by 10:;00 in the morning.
Ale zawsze je zatrzymuję, w razie gdybym przestał czuć się dobrze.
But I always make sure I keep it, just in case I ever run out of all my happy sunshine feelings.
Nie potrzebuję nowych ciuchów, by czuć się dobrze.
I don't need a new wardrobe to feel good.
Jeśli chcesz czuć się dobrze, pij jak Rosjanin.
When you want to feel good, drink like a Russian would.
Nie byłem pijany, lubię czuć się dobrze.
I don't be drunk, I like to feel good.
Wreszcie te straty, możesz czuć się dobrze.
Finally a loss that you you can feel good.
Nie może czuć się dobrze z tego powodu.
He can't come in feeling good about it.
Nie potrafię czuć się dobrze przed człowiekiem który we mnie wątpi.
I cannot be comfortable with a man who doubts me.
W końcu, każdy z nas chce czuć się dobrze.
At the end of the day, all any of us wants is to feel good.
Zaczynam czuć się dobrze w obecności Bena.
I'm starting to feel okay about Ben.
Sądziłam, ze powinnam czuć się dobrze.
But that was supposed to feel good.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 101. Pasujących: 101. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo