Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: źle się czuje
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czuje" na angielski

Sugestie

Wyraźna większość konsumentów czuje się niepewna swej pozycji na scenie handlu.
A clear majority of consumers feel uncertain of their position on the dance floor of trade.
Może dlatego czuje się pani niezadowolona.
And maybe that's why you feel dissatisfied.
Moreno czuje presję/i zostawia to Dryerowi.
Moreno, feeling the pressure, leaves it for Dryer.
Edward zdecydowanie czuje presję po ogłoszeniu mordesrtwa.
Edward's definitely feeling the pressure from the homicide ruling.
Odkąd tu jestem tego nie czuje.
Well... but I don't feel it since I'm here.
Rząd nie czuje presji opinii publicznej.
The government isn't feeling the public pressure.
Niech czuje się wygodnie, bezpiecznie.
You know, just make him feel comfortable, safe.
Pewnie czuje się pani jak wdowa wojenna.
I'm sure you feel like a war widow, Mrs. Isaacs.
Każdy rodzic na pewno czuje podobnie.
Yes. Every parent must feel that way, I'm sure.
Ironicznie, przeciętny konsument nie czuje się mocny.
The irony is that the average consumer does not feel very powerful.
Biedactwo ostatnio nie czuje się najlepiej.
Poor thing hasn't been feeling well lately.
Lepiej sprawdźmy jak się czuje tatuś.
Guess we better go see how Dad's doing.
Najwidoczniej czuje się skrzywdzona bardziej niż przypuszczałem.
Well, she's obviously hurting more than I thought.
Zawsze czuje gdy Raj ma kłopoty.
I can always feel it when Raj is in trouble.
Każdy czuje pokusę wcześniej czy później Iolausie.
Temptation comes to everyone sooner or later, lolaus.
Nie czuje tego co wiem że powinienem czuć.
I cannot feel the pain that I know I am supposed to be feeling right now.
Przez większość czasu czuje kompletny brak nadziei.
Most of the time, I feel completely hopeless.
Po godzinie wściekłego manewrowania portem czuje się zadowolony.
After an hour of mad darting around the port he feels satisfied.
Mama chce zebym powiedzial co czuje.
Mom says I should just say how I feel.
Mówiłam ci, nie czuje się...
Here to see Norman. I told you, he's not feeling...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16790. Pasujących: 16790. Czas odpowiedzi: 126 ms.

czuję +10k
czuje sie 338

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo