Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czym" na angielski

Sugestie

2931
czym mogę 1935
1873
1626
1362
1021
848
846
Nie masz pojęcia w czym mi przeszkadzasz.
There's a history here you know nothing about.
Nie mamy na czym zawiesić kapelusza.
We've got nothing to hang our hats on.
Miałbym o czym myśleć pod prysznicem.
I'd like something to think about in the shower.
Mieli o czym dyskutować przed kolejnym eksperymentem.
They had something to talk about before their next experiment.
Rozmawiała przez telefon/z mężem, po czym zaginęła.
She talked on the telephone with her husband, then she vanished.
Pokaże ci coś czym będziesz zainteresowana.
I'll show you something you will be interested in.
Żałuję tego, czym się staliście, ponieważ...
I mean, I know you're not, but... maybe I can help.
Przy czym gilotyna wygląda jak dziecięca zabawka.
Will make the guillotine look like child's play.
Wszystko o czym chcą rozmawiać to koniec świata.
All anyone wants to talk about is the end of the world.
Wszystko, nad czym pracowałeś, przepadło.
All of this, everything you've worked for is gone.
Zawsze wiedziałem dokładnie o czym myśli.
I always knew exactly what he was thinking.
I wszystko nad czym pracowałeś przepadło.
And everything you've worked for is gone.
Nie wiem w czym problem, ale spójrzmy.
I don't know exactly what the problem is but let's check it out.
Wykurzyliśmy ich stamtąd i sami czym prędzej wyjechaliśmy.
Remember? We ran them off, and we got the hell out of there.
Nie potrafisz tej lekcji, o czym mówiłem na imprezie.
You can't seem to handle that, Trevor, which is exactly what I was talking about at your party.
Straciłem wabika i nie mam czym go zastąpić.
I lost a servo. I don, t have one to replace it with.
Ostatnie o czym powinnaś myśleć to ja.
And the last thing you should be doing right now is worrying about me.
Nie wiem, o czym pan mówi.
Mister, I don't know what in the hell you're talking about.
Wszystko czym kiedyś byłeś zastąpił strach.
Everything you ever were has been replaced by total fear.
Będę miał o czym opowiadać kumplom.
And I've got a wicked little story to tell all my friends.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 72738. Pasujących: 72738. Czas odpowiedzi: 296 ms.

czym mogę 1935

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo