Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "czynsz" na angielski

Wyszukaj czynsz w: Definicja Synonimy

Sugestie

Przy końcu miesiąca zbieram czynsz od wszystkich lokatorów.
At the end of the month, I collect everybody's rent.
Chciałbym być w stanie zapłacić godziwy czynsz.
I want to be able to pay my own fair rent.
Właściciel budynku mówił, że opłacał czynsz gotówką.
The building's owner said he paid rent in cash.
Płaciliśmy jej czynsz przez ostatnie 6 miesięcy.
We've been paying her rent for the last six months.
Połowa rzeczy tutaj kosztuje więcej niż mój czynsz.
Half the stuff on here costs more than my rent.
Omo wczoraj był dzień płacić czynsz.
Omo, yesterday was the day to pay rent.
Płaci jej czynsz, rachunki czekami.
He's paying her rent, her bills; personal cheque.
Opłacasz czynsz tej kwiaciarni na Madison Avenue.
You're paying for the florist's Madison Avenue rent.
Ty płacisz czynsz, ja kupuję mleko.
You pay rent, I buy a milk. It's our loft.
Po prostu czynsz pochłania całą moją wypłatę.
It's just that rent alone eats up my entire paycheck.
To szaleństwo, że płacisz czynsz.
It's crazy that you're paying rent.
Rany, powinniśmy naliczać im czynsz.
Geez, we should be charging them rent.
Kilka tygodni temu, zapłaciłaś mój czynsz.
And a few weeks ago, you were paying my rent.
Pracując tam, należy opłacać czynsz.
You work the corner, you pay rent.
Ale jeśli zechciałabyś zacząć płacić czynsz...
But if you'd like to start paying rent...
Pod koniec miesiąca zbieram od wszystkich czynsz.
At the end of the month, I collect everybody's rent.
Właśnie podniosłeś czynsz o 20 dolarów miesięcznie.
Just raised your rent by 20 bucks a month.
Powinnam oszczędzać, żeby zapłacić cały czynsz.
I should be saving so I can pay full rent.
Powtarzając się, muszę jakoś zapłacić czynsz.
Being back means I've got to find a way to pay rent.
Myśli, że jestem dorosłym pracującym w firmie prawniczej i płacącym czynsz.
She thinks I'm a grownup who works at a law firm and pays rent.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1515. Pasujących: 1515. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo